Tadeusz Peter

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja Arom2001 (dyskusja | edycje) z dnia 19:43, 26 sie 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

(1932-) - publicysta, pedagog i nauczyciel (właściwie Tadeusz Jan Peter).

Tadeusz Peter
Źródło: zbiory Tadeusza Petera

Biografia

Urodził się 6 maja 1932 roku w Targowisku (Powiat iławski). W latach 1952-1990 pracował jako nauczyciel. Jest emerytowanym dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie. Od wielu lat jest wykładowcą na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostródzie, gdzie wykłada Historię Warmii i Mazur.

Wykształcenie

Ukończył Wydział Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą (Uniwersytet Warszawski) i studia podyplomowe z zakresu zarządzania administracją państwową (Uniwersytet Jagielloński).


Działalność publicystyczna

Pierwszy artykuł ukazał się na łamach Gazety Olsztyńskiej w 1956 roku. Publikacje ukazywały się w biuletynie wydawanym przez Komitet Powiatowy PZPR i na łamach Głosu Nauczycielskiego, którego był korespondentem.

Poza tą gazetą Tadeusz Peter publikował swoje artykuły pedagogiczne w wydawnictwach takich, jak dwumiesięcznik Nauczyciel i Wychowanie, kwartalnik Ruch Pedagogiczny, Kalendarz Nauczycielski, Szkoła Zawodowa, Życie Szkoły, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Oświata i Wychowanie, kwartalnik Przegląd Historyczno-Oświatowy i innych. Nadal publikuje w Życiu Szkoły, Nowa szkoła i w Wiadomościach historycznych dla nauczycieli. Jego artykuły ukazały się w Kurierze Polskim, Zielonym Sztandarze, Życiu Warszawy i innych.

Poza publikacjami z zakresu pedagogicznego i historycznymi wiele uwagi poświęcam problemom ekologii i ochronie przyrody oraz turystyce wodnej i czynnej - publikował na łamach: Żagli, miesięcznika Aura, Przyrody Polskiej, Ekoświata, Eko i My, Biznes i Ekologia, Poznaj swój kraj i innych. Ukazujące się w prasie materiały dotyczące ekologii są związane z Warmią i Mazurami podobnie w zakresie ochrony przyrody mazurskiej, krajobrazów i unikalnych wód i lasów, w tym rezerwatów przyrody i pomników przyrody oraz parków krajobrazowych. Dzięki „Gazecie Autorów” w Internecie ukazało się ponad sto artykułów Tadeusza Petera.

Od 20 lat współpracuje z Radiem „Mazury”, gdzie prowadzi stałe audycje o przeszłości historycznej miasta i okolic oraz poświęcone ekologii i ustawie o ochronie przyrody.


Na uwagę zasługują opracowania dotyczące 15-lecia powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostródzkiej „Grunwald”, wydane przez Wydawnictwo Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”.

Publikacje zwarte (wybór):

 1. Zabytki Ostródy (dwa wydania) na zlecenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostródzkiej Grunwald w Ostródzie
 2. Droga Władysława Jagiełły do Grunwaldu
 3. Ziemia Ostródzka na zlecenie Gminy Ostróda
 4. Ostróda i okolice - praca zbiorowa (autor rozdziału "Kultura"), Wydawnictwo Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, Olsztyn 1976
 5. 50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie wydanego na zlecenie Liceum Ogólnokształcącego w Ostródzie (1995).
 6. Grunwald w świadomości pokoleń (2004)
 7. Peter, Tadeusz, Przewodnik po kanale Ostródzko-Elbląskim, Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury”, Olsztyn 2000
 8. Peter, Tadeusz, Grunwald w świadomości pokoleń, Olsztyn 2004
 9. Peter, Tadeusz, Ostróda i okolice - folder w tłumaczeniu na język niemiecki, Ostróda 2005
 10. Peter, Tadeusz, Ostróda - mały przewodnik w tłumaczeniu na język niemiecki i angielski. Ostróda ..r?
 11. Peter, Tadeusz, Historia powiatu ostródzkiego. Gmina Ostróda. historia i współczesność, Wydawnictwo WPW, Olsztyn 2005
 12. Peter, Tadeusz, 60 lat powojennej Ostródy, Wydawnictwo WPW, Olsztyn 2006
 13. Peter, Tadeusz, folder Ostróda, Agencja Fotograficzno-Wydawnicza „Mazury”, Olsztyn 2007
 14. Ostródzianie o swoim mieście - praca zbiorowa pod red. Jana Dąbrowskiego, Ostróda 2006
 15. Peter, Tadeusz, Ostróda i okolice, trasy i szlaki rowerowe, piesze, wodne, Wydawnictwo Press Foto, Olsztyn 2006
 16. Otwarte okno : antologia poetów i pisarzy Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich w Ostródzie - Ostróda: Stowarzyszenie Autorów Polskich, 2008
 17. Peter, Tadeusz, Spacerki po Ostródzie i okolicach z Radiem „Mazury”, Ostróda 2012
 18. Peter, Tadeusz, Portrety Ostródzian od XIV wieku do współczesności, Telewizja „Mazury”, Ostróda 2014

Przynależność do grup, stowarzyszeń, organizacji

Nagrody i odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1975)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1969)
 • Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1989)
 • Zasłużony Działacz dla Kultury Polskiej (2011)
 • Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1985)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1974)
 • Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego (1969)
 • Medal „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1980)
 • Zasłużony Działacz Kultury (1977)
 • Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1989)
 • Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa przyznana przez Zarząd Główny Związku Harcerstwa Polskiego (1984)
 • Zasłużony w Akcji „Harcerze Grunwaldowi” nadany uchwałą Rady Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Grunwaldu (1988)
 • Srebrna Odznaka PTTK nadana Uchwałą Zarządu Głównego PTTK (1969)
 • Złota Odznaka PTTK nadana Uchwałą Zarządu Głównego PTTK (1969)
 • Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju (1988)
 • Odznaka „Za Zasługi Dla Postępu Pedagogicznego” (1991)

Udział w konkursach

 • Konkurs Historyczny ogłoszony przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego - I nagroda za opracowanie początków oświaty w powiecie ostródzkim po 1945 roku.
 • Konkurs wiedzy o Janie Christianie Andersenie - Nagroda Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
 • Konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - I nagroda za zdjęcie „Zachód słońca nad mazurskimi jeziorami”

Obecność w sieci

 • www.tadeuszpeter.pl

Ciekawostki

Przez prawie 60 lat działalności publicystycznej (stan na 31 grudnia 2012 roku) ukazało się ponad 3 000 artykułów Tadeusza Petera.