Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Regionalny oddział ogólnopolskiej organizacji społecznej katolików świeckich „w służbie dobru człowieka i Kościoła w Polsce” (siedziba przy ul. Prostej w Olsztynie) - stowarzyszenie wyznaniowo-kulturalne, wydawca, organizator imprez oraz wystaw. Znakiem graficznym stowarzyszenia jest siedemnasta kwatera „Drzwi Gnieźnieńskich” (scena sprowadzenia relikwii św. Wojciecha do katedry w Gnieźnie).

Cele statutowe

 • kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w społecznym nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z tradycją narodową
 • ochrona życia i godności człowieka, rodziny i narodu oraz troska o duchowe moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju
 • przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa z życiu Kościoła, Narodu i Państwa
 • kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych i demokratycznych postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej

Działalność

 • aktywne uczestnictwo w życiu publicznym
 • prowadzenie działalności formacyjnej szkoleniowej oświatowo-wydawniczej i kulturalnej
 • prowadzenie prac programowo-badawczych
 • prowadzenie działalności wydawniczej
 • podejmowanie inicjatyw społecznych i działalności charytatywnej, pracę z młodzieżą
 • organizacja Ogólnopolskich Sejmików Rodzinnych
 • działalność klubowo-odczytowa
 • działalność społeczna
 • działalność charytatywna
 • organizacja Dni Kultury Chrześcijańskiej
 • współorganizacja imprez kulturalnych
  • promocja książki Jana Chłosty pt. Warmiak z Podhala (olsztyński zamek – 23 marca)
 • współorganizacja sesji, sejmików, konferencji
  • 1994 - sesja popularnonaukowa W stulecie urodzin [[Maria Zientara-Malewska| Marii Zientary-Malewskiej (czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie – 25 maja)
  • 2003 - konferencja Tożsamość regionalna a Unia Europejska (olsztyński zamek - 8 lutego)
  • 2008 - sejmik regionalistów Tworzenie więzi regionalnych i integracja społeczności lokalnych (Urząd Miasta Olsztyn - 28 marca)
  • 2009 - konferencja Cmentarze wiejskie na Mazurach (olsztyński zamek – 27 października)
 • fundacja Regionalnej Nagrody im. Michała Lengowskiego
 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami (zwłaszcza katolickimi)

Wydawnictwa

 • „Wypłyń na Głębię : przegląd Formacyjno-Informacyjny Oddziału Warmińsko-Mazurskiego

Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Chrystiana”

 • kwartalnik „Społeczeństwo”
 • dwumiesięcznik „Inspiracje
 • kwartalnik „Życie i Myśl”
 • „Biuletyn Organizacyjny” (do użytku wewnętrznego)
 • lokalnych i ogólnopolskich broszur, zeszytów, informatorów oraz innych publikacji

Bibliografia

 1. A.T.: U progu nowych wyzwań / A.T. // „Gazeta Olsztyńska”. – 1999, nr 29, s. 6.