Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja Arom2001 (dyskusja | edycje) z dnia 20:33, 25 lut 2011

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Samorządowa instytucja kultury działająca w Olsztynie od 2001 r.

Siedziba

ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

Historia

Organem założycielskim CEiIK jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Instytucja w obecnym kształcie funkcjonuje od 2001 r., jednak jest ona równocześnie kontynuatorem działalności Wojewódzkiego Domu Kultury i Regionalnego Ośrodka Kultury, co sprawia, że ma ponad 50-letnią historię.

Cele

Placówka powołana została w celu inspirowania i wspierania aktywności kulturalnej w województwie warmińsko-mazurskim. Priorytetem jest natomiast ułatwianie dostępu do kultury grupom defaworyzowanym, integrowanie społeczności lokalnych i środowisk kulturotwórczych regionu oraz tworzenie i ochrona regionalnej indywidualności kulturalnej. Instytucja pracuje nad rozbudzaniem i wspieraniem działalności kulturalnej w regionie, promowaniem różnych form uczestnictwa w kulturze i tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Działalność

Działalność Ośrodka obejmuje m.in.:

 • organizację koncertów, występów, spektakli:
  • „CEiIK Koncertowo” - to nazwa stałej formy działalności, polegającej na organizacji koncertów, recitali i spektakli muzycznych i teatralnych
 • prezentacje spektakli Teatru Wiejskiego „Węgajty” i prezentacje średniowiecznych dramatów Scholi Teatru „Węgajty”
 • organizację imprez, np.:
 • działalność wystawienniczą – rysunek, malarstwo, grafika, tkanina, fotografia, rzeźba
 • działalność zespołów i klubów:
 • działalność poradniczą i szkoleniową:
  • cykliczne warsztaty arteterapeutyczne dla animatorów, instruktorów, terapeutów pracujących z osobami niepełnosprawnymi
  • sesje edukacyjne z zakresu wiedzy o filmie, umiejętności odbioru dzieła filmowego dla młodzieży szkół średnich
  • studium edukacyjne z zakresu wiedzy o filmie historii kina dla nauczycieli
  • spotkania rysunkowe i malarskie dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów
  • stałe konsultacje plastyczne dla uczestników Uniwersytetu III Wieku
  • lekcje edukacyjne z zakresu sztuki i wiedzy o kulturze dla dzieci młodzieży
 • inicjowanie i promowanie nowych form uczestnictwa - współpraca ze Stowarzyszeniem „Tratwa”

W ostatnich latach w CEiK realizowane były projekty i działania, m.in.:

 • Śladami Księcia Witolda
 • Młodzież w działaniu
 • Spektakl „Gra o świętym Franciszku”
 • Pracownia Sztuk Społecznie Stosowanych
 • Teatr Wędrowny
 • Laboratorium Tradycji (2010)
 • T.A.P.E. (2008-2010)
 • Archipelag
 • Parkowa 2.0

Zobacz też