Biennale Form Przestrzennych w Elblągu 1967

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Forma przestrzenna Zbigniewa Książkiewicza.
Źródło:http://www.galeria-el.pl/

Druga edycja Biennale Form Przestrzennych zorganizowana w miesiącach lipiec – październik 1967 r. w Elblągu.

Opis

Oficjalne otwarcie II Biennale odbyło się 8 lipca 1967 r. z udziałem władz wojewódzkich. W związku z Biennale zorganizowano wystawę sztuki nowoczesnej z udziałem plastyków elbląskich oraz wrocławskich, warszawskich i koszalińskich.

Organizatorzy

W celu zorganizowania imprezy powołano Radę Naukowo-Artystyczną do Spraw Biennale. W skład Rady weszli: prof. dr Stanisław Lorenz, dyrektor Muzeum Narodowego — przewodniczący Rady, członkowie: prof. dr Jerzy Hryniewiecki, architekt, z Politechniki Warszawskiej, prof. dr Mieczysław Porębski, historyk i teoretyk sztuki, mgr Ryszard Stanisławski, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, prof. dr Juliusz Starzyński, dyrektor Instytutu Sztuki PAN, prof. dr Bogdan Urbanowicz, przewodniczący polskiej sekcji do spraw plastyki przy UNESCO, prof. dr Marian Wnuk, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wojciech Wilski, dyrektor departamentu Ministerstwa Kultury i Sztuki. Protektorat nad II Biennale objęli: Lucjan Motyka, minister Kultury i Sztuki, oraz Janusz Hrynkiewicz, minister Przemysłu Ciężkiego. Patronat sprawowało Muzeum Narodowe w Warszawie. Całość prac organizacyjnych wykonał Komitet Organizacyjny II Biennale pod przewodnictwem Stanisława Barańskiego, przewodniczącego Komisji Kultury Miejskiej Rady Narodowej. W skład Komitetu wchodziło 14 osób, wśród nich plastyk Gerard Kwiatkowski, założyciel Galerii EL, inicjator I Biennale Form Przestrzennych. Komitet wydał drukiem w 3 językach przewodnik i program II Biennale, zawierający m. in. zdjęcia 40 form przestrzennych I Biennale wraz ze spisem ich autorów.

Uczestnicy

Rada Naukowo-Artystyczna do Spraw Biennale opracowała regulamin uczestnictwa i wytypowała plastyków do udziału w Biennale. Z zaproszonych 17 uczestników z kraju i zagranicy ostatecznie w Biennale udział wzięło 9 osób z Polski: Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Grzegorz Kowalski, Henryk Morel, Julian Pałka, Maciej Szańkowski, Lech Tomaszewski, Magdalena Więcek i Stanisław Zamecznik.

Bibliografia

  1. Józef Lassota, Galeria EL i Elbląskie Biennale Form Przestrzennych / Józef Lassota // „Rocznik Elbląski” 1969, t. 4, s. 308-318.
  2. Tomczyk, Ryszard: Elbląskie Laboratorium Sztuki w latach 1969-1971 / Ryszard Tomczyk // „Rocznik Elbląski”. – 1973, t. 6, s. 256-269.

Zobacz też