Andrzej Staniszewski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Wersja z dnia 13:44, 20 sie 2015 autorstwa Konrad (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Potwierdzenie członkostwa prof. dr hab. Andrzeja Staniszewskiego w Senacie Rektorów Wyższych Uczelni
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

(1948- ) – profesor zwyczajny, historyk literatury, krytyk literacki

Biografia

Urodził się 26 kwietnia 1948 roku w Makowie Mazowieckim. Po maturze ukończył Studium Nauczycielskie w Kołobrzegu, a następnie filologię polską na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1974). W roku 1978 obronił (na UMK) pracę doktorską „Struktura gatunkowa poematu dygresyjnego”, a w 1987, na podstawie rozprawy „Tradycja czarnoleska na Mazurach”, uzyskał habilitację na Uniwersytecie Wrocławskim.[1] Od 1974 roku pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, w Zakładzie Filologii Polskiej, a od 1979 roku w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. W roku 1996 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1990-1993 był dziekanem Wydziału Humanistycznego olsztyńskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a od 1993 do 1999 roku jej rektorem. Obecnie kieruje Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest promotorem licznych prac doktorskich oraz recenzentem rozpraw naukowych[2] Pełni też funkcję przewodniczącego Zespołu Kierunków Studiów Humanistycznych w Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Działalność

W obszernym dorobku publicystycznym i naukowym znajdują się artykuły, rozprawy, recenzje utworów literackich publikowanych w czasopismach, takich jak: „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, „Literatura”, „Tygodnik Kulturalny”, „Życie Literackie”, „Poezja”, „Przegląd Humanistyczny”, „Kwartalnik Historyczny”, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” czy „Zagadnienia Rodzajów Literackich”. Tematyka zainteresowań jest bardzo rozległa – począwszy od renesansu po literaturę współczesną. W swoich pracach zajmował się też recepcją dzieł Kochanowskiego, Kraszewskiego i Sienkiewicza. W roku 1988 otrzymał nagrodę im. Zygmunta Glogera za pracę ‘’Tradycja czaronoleska na Mazurach’’ oraz – w tym samym roku – wyróżnienie Funduszu Literatury za szkice o młodym reportażu (’’Życie w parterze : szkice o młodym reportażu’’). W latach 1978-1981 był ostatnim przewodniczącym Koła Młodych ZLP. Jest członkiem wielu stowarzyszeń twórczych i ośrodków naukowych.

Publikacje (wybór)

Publikacje autorskie

 • Zwierza gwiazda : antologia opowiadań o Warmii i Mazurach, Olsztyn, 1985.
 • Tradycja czarnoleska na Mazurach, Olsztyn, 1986.
 • Życie w parterze : szkice o młodym reportażu, Warszawa, 1987.
 • „Nasz kochany Jan Kochanowski” : tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795-1939, Warszawa, 1988.
 • Ojców mowy, ojców wiary : historia i współczesność na łamach „Gazety Olsztyńskiej” 1886-1939, Warszawa, 1989.
 • „Gazeta Olsztyńska” 1886-1939, Olsztyn, 1991.
 • Ziemia serdecznie znajoma : szkice o poezji Aleksandra Rymkiewicza, Olsztyn, 1994.

Redakcja naukowa i opracowania

 • Z czasów Jadwigi i Jagiełły : powieść na tle historycznym, Olsztyn, 1989.
 • Wilno - Olsztyn : kontynuacje tradycji kulturalnej, Olsztyn, 1992.
 • Studia i szkice o literaturze współczesnej, Olsztyn, 1992.
 • Prusy Wschodnie w polskiej opinii publicznej XIX i XX wieku, Olsztyn, 1992.
 • Kresy i pogranicza : historia, kultura, obyczaje, Olsztyn, 1995.
 • Prace filologiczne. Z. 1, Olsztyn, 1995.
 • Studia i szkice o twórczości Czesława Miłosza, Olsztyn, 1995.
 • Rok pruski : życie codzienne wsi polskiej na przełomie XIX i XX w. w świetle korespondencji prasowych, Olsztyn, 1995.
 • Podróżujący Polacy w XIX i XX wieku, Olsztyn, 1996.
 • Polska opinia publiczna wobec Prus wschodnich w XIX i XX wieku, Olsztyn, 1997
 • Biografia i historia : studia i szkice o związkach literatury z przeszłością, Olsztyn, 1997.
 • Folklor i pogranicza, Olsztyn, 1998.
 • Literackie strategie lat dziewięćdziesiątych : przełomy, kontynuacje, powroty, Olsztyn, 2002.
 • Swojskość i obcość : o kategorii tożsamości w piśmiennictwie polskim na przełomie wieków : prace literaturoznawcze poświęcone pamięci doktor Małgorzaty Żarczyńskiej, Olsztyn, cop. 2004.
 • Róbcie teatr...: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, Olsztyn, 2007.

Bibliografia

 1. Rojek, Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur. – Olsztyn : Fundacja Środowisk Twórczych, 2008. – S. 158-159.
 2. RAK: Profesor z Olsztyna będzie oceniał innych / RAK // „Gazeta Olsztyńska”. – 2008, nr 65, s. 6.
 3. Chłosta, Jan: Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 / Jan Chłosta. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, 1991. – S. 88-89.

Przypisy