Ścieżka Literacka Ocalenie w Gołdapi

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło : [1]
Źródło : [2]
Źródło : [3]


Ścieżka literacka upamiętniająca miejsca, gdzie odbywały się Jesienne Dni Literatury „Ocalenie przez Poezję” w Gołdapi


Organizatorzy

Opis

Ścieżka literacka to cztery tablice upamiętniające miejsca, gdzie odbywały się spotkania Jesiennych Dni Literatury „Ocalenie przez Poezję”, oraz tzw. Dom Marka, w którym spotykali się lokalni poeci. Tablice znajdują się przy sanatorium na ul. Wczasowej, na placu Zwycięstwa w centrum miasta, pod Piękną Górą oraz na ulicy Chopina. Metalowe tablice mają kształt książek z wyrytymi cytatami miejscowych poetów oraz informacją, co upamiętniają. Ustawione są na żeliwnych kolumnach. Ścieżka powstała z inicjatywy nauczycielki Ewy Jurkiewicz, która też brała udział w spotkaniach „Ocalenie przez Poezję”. Przygotowana została przez uczniów w ramach udziału w projektach ogólnopolskich. Czynne uczestnictwo uczniów, wzmogło zaangażowanie młodzieży w pracach nad utworzeniem ścieżki oraz poszerzyło zainteresowania regionalną literatura i historią. Inicjatywę sponsorowali: Urząd Miejski w Gołdapi, Gołdapski Fundusz Lokalny i Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap.

Uroczystości

24 kwietnia 2010 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Ścieżki z udziałem wojewody warmińsko-mazurskiego, władz powiatowych oraz miejskich Gołdapi. W spotkaniu wzięła udział młodzież z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gołdapi oraz mieszkańcy miasta. Gościli również Marek Borawski , Wacław Klejmont, Jan Jastrzębski, Wojciech Marek Darski, Ryszard Dutkiewicz, Janusz Sowiński. Przy pierwszej tablicy zorganizowana została krótka inscenizacja w wykonaniu młodzieży przygotowana pod kierunkiem nauczycielek, Ewy Jurkiewicz i Beaty Szumlińskiej. Inscenizacja przedstawiła zebranym idee przedsięwzięcia. Głos zabrał wojewoda, Marian Podziewski, starosta Jarosław Podziewski oraz inicjatorzy Jesiennych Dni Literatury Zbigniew Fałtynowicz i Mirosław Słapik. Po odsłonięciu tablic, uroczystości zakończono w Szkole Muzycznej koncertem jej uczniów.

Bibliografia

  • Ratasiewicz, Aleksandra: W tych miejscach spotykali się młodzi pasjonaci pióra i nie tylko / Aleksandra Ratasiewicz // „Gazeta Olsztyńska”. – 2010, nr 100, dod. „Kurier Gołdapski”, nr 375, s. 5.

Zobacz też

[4] Informacje na Gołdapskim Portalu Internetowym