Zespół plastyczny Regionalnego Ośrodka Kultury w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Amatorski zespół plastyczny działający od 1951 r. przy Wojewódzkim Domu Kultury, a następnie Regionalnym Ośrodku Kultury w Olsztynie.

Historia

Od 1951 r. zespół prowadziła Zofia Hermanowicz (grafik), a następnie Jan Ilkiewicz (malarz). Od 1952 r. opiekę nad zespołem sprawował Eugeniusz Kochanowski (artysta plastyk), który z małą przerwą prowadził go do 1972 r. W tym czasie zespół rozrósł się, otrzymał własną pracownię oraz uczestniczył w plenerach zagranicznych (m.in. na Węgrzech) i zorganizował wiele ciekawych wystaw. W 1965 r. zespół prowadziła Danuta Glińska. Jej inicjatywą była akcja plenerowa „Niedzielne malowanie”. Przez trzy lata (1963-1966) istniał także zespół plastyczny dziecięcy prowadzony przez historyka sztuki Barbarę Janiszewską. Od 1973 r opiekę nad zespołem plastycznym objął Aleksander Wydorski. W 1991 r. rozbudował go o grupę dziecięcą.

Działalność

W pierwszych latach działalności zespół wykorzystywany był głównie do wykonywania różnego typu dekoracji i scenografii. Po 1956 r. członkowie zespołu zajmowali się wyłącznie pracą twórczą. Zespół liczył wówczas ok. 30 członków. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu. Zespół skupiał młodzież i osoby dorosłe pragnące pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych. Celem zespołu było umożliwić udział w wystawach oraz przygotować młodzież do studiów plastycznych. Dla kandydatów na studia artystyczne prowadzone były systematyczne zajęcia z rysunku i malarstwa (martwa natura, postać ludzka, kompozycja). Równocześnie odbywały się zajęcia teoretyczne poświęcone historii sztuki, filmom oraz zwiedzaniu wystaw. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku członkowie zespołu uczestniczyli w letnich plenerach malarskich, np. Lutry ’88, Lutry ’89, Bukowina Tatrzańska ’88, Lidzbark Warmiński ’88, Szczawnica ’89, Lubawa ’89, Orneta ’90, Górowo Iławeckie ’91, Jażdżówki ’92. Podczas plenerów członkowie zespołu malowali pejzaże i poznawali regionalne zabytki. Zespół organizował również wystawy w Olsztynie i na terenie całego województwa. Prezentował także prace na przeglądach ogólnopolskich. Z zespołu wywodzi się wielu plastyków profesjonalnych i amatorów, architektów i historyków sztuki, np. Henryk Mączkowski, Mieczysław Romańczuk, Janusz Kompowski.

Bibliografia

  1. Jotzo, Edith: Działalność kulturalno-oświatowa Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie w latach 1951-1975 / Edith Jotzo. – Łódź, 1976. Praca magisterska napisana pod kierunkiem E. Podgórskiej w Zakładzie Historii Wychowania i Oświaty Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1976, sygn. 10/168.
  2. Zespół plastyczny ROK, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1994, sygn. 12/27.