Zespół Ludowy Seniorzy

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Zespół folklorystyczny działający przy Centrum Kultury w Dobrym Mieście.

Historia

Grupa powstała w 2007 r. Kierownikiem zespołu jest od samego początku jest Sylwia Pacholec-Ruchol, która gra na skrzypcach, towarzyszy jej Dariusz Ejsmont grą na akordeonie. Zespół składa się z ośmiu pań i trzech panów. Kapela, która towarzyszy grupie składa się z kontrabasu, skrzypiec, akordeonu oraz perkusji. Repertuar grupy to pieśni ludowe różnych regionów Polski, ale przede wszystkim folklor Warmii i Mazur. Wykonują również pieśni patriotyczne i wojskowe

Osiągnięcia

Zespół wielokrotnie występował na scenach regionalnych oraz ogólnopolskich. Brał udział w różnego rodzaju przeglądach oraz konkursach. 7 listopada 2009 r. na XIV Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Pieniężnie zdobyli III miejsce. Na XXIV Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach w 2008 r. otrzymali wyróżnienie. 1 marca 2009 r. występowali na III Wileńskich Kaziukach w Dobrym Mieście. Co rok uczestniczą w Święcie Chleba w Dobrym Mieście.

Bibliografia

  1. Jarmołowicz, Włodzimierz: Na ludową nutę / Włodzimierz Jarmołowicz // „Gazeta Olsztyńska”. – 2010, nr 165, s. 10.