Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej w Mrągowie 1994

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Dwudziesta piąta edycja, Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej w Mrągowie, zorganizowana w 1994 r.

Organizatorzy

Jury

Opis

Jubileuszowy XXV Przegląd był największym i najciekawszym z dotychczasowych imprez. Wysoki poziom artystyczny prezentowanych prac świadczył o ciągłym rozwoju artystycznym uczestników. W konkursie wzięło udział 55 artystów. Prace wszystkich autorów zostały zakwalifikowane na wystawę poprzeglądową w Miejskim Domu Kultury w Mrągowie. Jury podkreśliło trafną ekspozycję wystawy oraz miłą atmosferę towarzyszącą imprezie.

Laureaci

Wyróżnienia:

Bibliografia

  1. Wydorski, Aleksander: XXV Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej 1 VII – 1 X / Aleksander Wydorski // „Olsztyński Informator Kulturalny”. – 1994, nr 9, s. 12.