XV-lecie PRL w Węgorzewie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Jubileuszowe obchody ogólnopolskiego święta, zorganizowane w dniach 1-22 lipca 1959 r.

Organizatorzy

Opis

Doroczne święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w 1959 r. fetowano w szczególny sposób. Węgorzewo wpisało się w te ogólnopolskie obchody 15. rocznicy PRL – przy czym całość obchodu miała formę kilkunastu imprez o charakterze propagandowo-oficjalno-artystycznym, w jej program włączono zarówno sesje i akademie z udziałem miejscowych władz, jak i widowiska plenerowe, imprezy sportowe oraz komercyjne.

Przebieg

  • Same obchody poprzedzono konferencjami samorządu robotniczego w PGR-ach, masówkami w zakładach pracy, tematycznymi spotkaniami z radnymi (sektor rolnictwa, budownictwa, zdrowia, oświaty i kultury). W liczniejszych środowiskach zorganizowanych – PGR, różnorakich instytucjach i zakładach pracy – tzw. aktyw Frontu Jedności, oficerów Wojska Polskiego i prelegentów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, organizował specjalne odczyty.
  • Od 1 lipca zorganizowano w mieście przegląd filmów polskich.
  • 19 lipca w Pozezdrzu zorganizowano powiatową akademię Państwowych Gospodarstw Rolnych. W programie: referat, wręczenie wyróżnień i odznaczeń oraz część artystyczna.
  • W dniach 18-22 lipca miały miejsce uroczyste sesje gromadzkich rad narodowych z udziałem mieszkańców miejscowości.
  • 21 lipca zorganizowano uroczystą główną sesję Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w węgorzewskim Powiatowym Domu Kultury. Tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych na miejscowym cmentarzu odbyła się uroczystość składania wieńców przy udziale delegacji partii politycznych, tzw. organizacji masowych i poszczególnych zakładów oraz organizacji. Zaciągnięto również uroczyste warty honorowe Wojska Polskiego i Harcestwa. W godzinach wieczornych zorganizowano specjalne ognisko harcerskie.
  • 22 lipca na plaży koło jeziora Świętajny zorganizowano festyn młodzieżowy. W programie: przemówienie okolicznościowe, wręczenie sztandaru dla organizacji Powiatowej Związku Młodzieży Wiejskiej, ufundowanego przez Komitet Powiatowy PZPR i ZSL, występy miejscowych zespołów artystycznych, pokazy sprawności strażackiej, rozgrywki sportowe, pokazy żeglarskie i pływania LPŻ oraz zabawa ludowa.
  • 22 lipca w miejscowościach na terenie całego powiatu zorganizowano, w poszczególnych lokalnych gromadzkich radach narodowych zorganizowano pokazy sportowe i zabawy ludowe.

Bibliografia

  1. Program Obchodu XV-lecia PRL w Węgorzewie // „Nowiny Północne”. - 1959, nr 11, s. 4.