Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich - Płośnickie Lato Teatralne 2006

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Teatr „Matylda” Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy, Źródło: [1]

Dziewiętnasta edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Amatorskich – Płośnickie Lato Teatralne, zorganizowana w Płośnicy, powiat działdowski w dniach 28 czerwca – 1 lipca 2006 r.

Organizatorzy

Przy współpracy:

Cele

  • Wyrównanie szans scenicznych pomiędzy teatrami amatorskimi dzieci i młodzieży z małych miejscowości a grupami z dużych aglomeracji poprzez cykl warsztatów teatralnych
  • Doskonalenie posiadanych umiejętności poprzez prezentowanie własnych spektakli oraz omawianie ich z jurorami i instruktorami prowadzącymi warsztaty teatralne
  • Integracja dziecięcych i młodzieżowych środowisk teatralnych
  • Wymiana doświadczeń
  • Tworzenie i umacnianie kultury teatralnej w środowisku wiejskim
  • Popularyzacja działań teatralnych
  • Promowanie wsi jako miejsca mogącego tworzyć kulturę o wyższych aspiracjach

Opis

Przegląd ma charakter konkursowy, ogólnopolski. Uczestniczą w nim zespoły, które się same zgłaszają. Nie jest przeprowadzana selekcja zgłoszonych zespołów. Charakterystycznym elementem Przeglądu są warsztaty teatralne dla wszystkich uczestników, dla aktorów grup teatralnych, dla instruktorów tych grup lub warsztaty indywidualne. Przegląd w 2006 r. zgromadził 20 formacji teatralnych, z całej Polski: Olsztyna, Olsztynka, Elbląga, Iławy, Bydgoszczy, Zalewa, Nakła, Lidzbarka Warmińskiego, Mysłowic oraz Płośnicy. Występy oceniane były przez jury powołane przez organizatora. Przewodniczącym jury był Andrzej Fabisiak.

Jury

Uczestnicy

Laureaci

Nagrody

Wyróżnienia

Bibliografia

  1. Mierzyńska, Elżbieta: Co takiego jest w Płośnicy? / Elżbieta Mierzyńska // „Gazeta Olsztyńska”. – 2006, nr 157, dod. „Reporter”, nr 185, s. 4.