Wojewódzki Przegląd Zespołów Instrumentalno-Wokalnych OSP w Olsztynie 1987

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Przegląd zespołów instrumentalno-wokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa.

Opis

Impreza miała miejsce miał miejsce 15 listopada 1987 r. w Olsztynie. Tego dnia nastąpiła prezentacja interesującej różnorodności treści i formy słowno-muzycznej o tematyce strażackiej. W przeglądzie udział wzięło 15 zespołów Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa.

Organizatorzy

Głównym organizatorem imprezy był Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie w porozumieniu z Zarządem Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jury

Laureaci

Wyróżnienia

Wyróżnienia indywidualne

  • Teresa Mikołap z Wilczkowa
  • Waldemar Krzeciński z Lubomina
  • Bożena Pawelec z Lubomina

Bibliografia

  1. Inne imprezy i akcje. Akademie, uroczystości państwowe, regionalne, zabezpieczenie części artystycznej, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/174
  2. Jarmołowicz, Włodzimierz: Na strażacką nutę /Włodzimierz Jarmołowicz // „Gazeta Olsztyńska” . - 1987, nr 273, s. 6.