Wojewódzki Przegląd Rzeźby Ludowej i Nieprofesjonalnej w Biskupcu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Wydarzenie kulturalne, konkurs organizowany od 1981 r. w Biskupcu.

Organizatorzy

W niektórych latach do organizacji włączały się:


Cele

  • Popieranie i popularyzacja ludowych tradycji w rzeźbie
  • Pobudzanie inwencji twórczej rzeźbiarzy
  • Zaprezentowanie społeczeństwu osiągnięć w tej dziedzinie sztuki
  • Odkrycie nowych rzeźbiarzy i pozyskanie ich do współpracy
  • Aktywizacja twórców-amatorów w zakresie warsztatu i techniki

Opis

Ustalono tematykę prac i tworzywo, ich wielkość jako dowolne. Uczestnikami mogli być wszyscy amatorzy parający się tą dziedziną sztuki. Jeden autor mógł nadesłać 5 sztuk prac, nie ocenianych na innych konkursach. Prace oceniało jury powołane przez organizatorów. Wszyscy autorzy, których dzieła zostały zakwalifikowane na wystawę pokonkursową otrzymywali dyplomy. W niektórych edycjach Konkursu z powodu dużej ilości zgłaszanych prac wprowadzano kategorie: rzeźba ludowa i rzeźba nieprofesjonalna.

Edycje

Bibliografia

  1. [Regulaminy Przeglądów], Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 11/13