Wojciech Zenderowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Okładka publikacji.
Źródło: http://www.wbp.olsztyn.pl/

(1947- ) – redaktor naczelny „Wiadomości Barczewskich

Biografia

Urodził się 11 kwietnia 1947 r. w Byczynie. W 1966 r. ukończył Technikum Leśne w Białowieży, a swoją pierwszą pracę podjął w leśnictwie Borek w Nadleśnictwie Wipsowo. Następnie pracował w Przedsiębiorstwie Obróbki Drewna nr 1 przy Zakładzie Karnym w Barczewie (1974-1980 r.) W 1980 r. został funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Barczewie i tu pracował aż do emerytury.

Działalność

Warmiak z wyboru z zamiłowania historyk. W jego dorobku pisarskim istotne miejsce zajmują opracowania historyczne, a także biogramy ludzi ziemi barczewskiej. W środowisku lokalnym określany jest mianem miejscowego kronikarza, historyka, tematycznie związanego z ziemią barczewską. Jest pomysłodawcą Kapituły „Barczewianin Roku”oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Ziemia Barczewska”. Współorganizator I Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie oraz kolejnych dwóch edycji festiwalu. Inicjator akcji ufundowania sztandaru dla Zakładu Karnego w Barczewie. Od 1991 r. współpracował z „Nowinami Barczewskimi”, a od 1999 r. do chwili obecnej jest redaktorem „Wiadomości Barczewskich”.

Nagrody

 • Wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Dokonań Miasta Barczewa
 • Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1988 r.)
 • Laureat tytułu „Barczewianin 2009 Roku”

Publikacje

 • Miasto z aniołami w tle, Historia Barczewa (2015)
 • Barczewo : nie tylko historia Związku (2009)
 • Osobowości Barczewa - Tadeusz Rynkiewicz(2009)
 • Barczewo miasto wielu kultur, Barczewo (2009) - współautorstwo Mariola Łukowska
 • Barczewo w baśniach i legendach (2009) współautorstwo Tadeusz Rynkiewicz
 • Dwudziestolecie : historia Koła od 1984 do 2004
 • Róże dla Wiewiórzanki (2000)

Publikacje autora dostępne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, katalog biblioteki: http://www.wbp.olsztyn.pl/

Bibliografia

 1. Znamy laureatów tytułu „Barczewianin Roku” oraz „Anioł Sukcesu” // „Wiadomości Barczewskie”. – 2010, nr 2, s. 4.

Zobacz też