Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych Stawiguda 2005

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Plakat.
Źródło: Zbiory GOK w Stawigudzie.
Zespół „Czerwone Maki” z Litwy.
Źródło: Katarzyński, Władysław: Ambasadorowie polskości : III Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych, „Gazeta Olsztyńska”, 2005, nr 103, dod. Nasza Warmia, nr 19, s. 8.

Trzecia edycja przeglądu amatorskich zespołów śpiewaczych i chórów w ramach późniejszego Warmińskiego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Kurlantka”.

Opis

Przegląd miał miejsce 30 kwietnia 2005 r. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie. Regulamin przeglądu dopuszczał wszelkie formy śpiewacze, więc można było usłyszeć chóry wielogłosowe, zespoły kameralne, kapele ludowe oraz grupy śpiewacze. Swe umiejętności zaprezentowało piętnaście zespołów. Podsumowaniem przeglądu był koncert zespołu wokalnego ProForma pod dyrekcją Marcina Wawruka, który odbył się o godz. 17:50 w kościele św. Jakuba w Stawigudzie.

Organizatorzy

Uczestnicy