Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych Kurlantka - 2013

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Plakat.
Źródło: Urząd Gminy w Stawigudzie.

Jedenasta edycja imprezy muzycznej o charakterze prezencyjnym pn. Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Kurlantka”, zorganizowana w dniach 18-19 maja 2013 r. w Stawigudzie.

Organizatorzy

Opis

Przegląd nie ma charakteru konkursu i nie przewiduje kategorii wiekowych. Stanowi okazję do zaprezentowania się tak zespołów amatorskich, jak i profesjonalnych. W związku z założeniem, iż „Kurlantka” jest „przeglądem warmińskim”, każdy zespół musi regulaminowo przygotować i zaprezentować minimum jedną pieśń warmińską (kurlantkę) w trakcie programu trwającego około 15 minut. Regulamin przeglądu dopuszcza udział zarówno chórów, jak i zespołów śpiewaczych oraz folklorystycznych.

Wydarzeniu temu patronował portal wo24.pl

Przebieg

Impreza odbyła się pod patronatem wójta Gminy Stawiguda Teodezego Jerzego Marcinkiewicza w dniach 18-19 maja 2013 r. w Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Stawigudzie.

W przeglądzie wzięło udział 30 amatorskich chórów, zespołów oraz grup śpiewaczych z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego, łącznie około 500 wykonawców. Na trybunach w imprezie uczestniczyła „publiczność” ubrana w stroje ludowe i odświętne.

Uczestnicy

Nagroda

Każdy zespół otrzymuje statuetkę, jest nią rzeźba muzykanta.

Zobacz też

Galeria zdjęć z przeglądu na stronie: [1]