Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych Kurlantka - 2007

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Plakat.
Źródło: Zbiory GOK w Stawigudzie.

Piąta edycja imprezy muzycznej o charakterze prezencyjnym zorganizowana w 2007 r. w Stawigudzie w ramach Warmińskiego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Kurlantka”.

Organizatorzy

Opis

Przegląd nie ma charakteru konkursu i nie przewiduje kategorii wiekowych. Stanowi okazję do zaprezentowania się tak zespołów amatorskich, jak i profesjonalnych. W związku z założeniem, iż „Kurlantka” jest „przeglądem warmińskim”, każdy zespół musi regulaminowo przygotować i zaprezentować minimum jedną pieśń warmińską (kurlantkę) w trakcie programu trwającego około 15 minut. Regulamin przeglądu dopuszcza udział zarówno chórów, jak i zespołów śpiewaczych oraz folklorystycznych.

Przebieg

Impreza odbyła się 12 maja 2007 r. w Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Stawigudzie. W przeglądzie wzięło udział 18 amatorskich chórów, zespołów oraz grup śpiewaczych z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego. Gwiazdą przeglądu był Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Uczestnicy