Turniej Tańca Towarzyskiego z okazji Dnia Dziecka w Lubawie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Impreza poświęcona upowszechnianiu tańca towarzyskiego wśród dzieci i młodzieży.

Opis

Przegląd miał miejsce 30 maja 1987 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawie. Był to konkurs o zasięgu wojewódzkim w kategorii tańców standardowych i latynoamerykańskich, zorganizowany z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w Lubawie. Przeglądowi towarzyszyły pokazy par z Amatorskiego Klubu Tańca Towarzyskiego „Miraż” w Olsztynie

Organizator

Cele

  • Popularyzacja tańca towarzyskiego wśród dzieci i młodzieży
  • Stworzenie optymalnych warunków do wyłonienia najlepszych par tanecznych w regionie

Jury

Komisja skrutacyjna

Bibliografia

  1. Sprawozdania z imprez, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/149.