Tadeusz Lasikowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

(1921-1996) – społecznik, organizator księgarstwa olsztyńskiego, animator kultury

Biografia

Urodził się 26 lipca 1921 roku w Majdanie. Dzieciństwo oraz wczesną młodość spędził we Włodzimierzu Wołyńskim (w czasach II Rzeczpospolitej miasto leżało w granicach Polski), gdzie ukończył szkołę średnią. W czasie II wojny przebywał na Wileńszczyźnie i tam też po wyzwoleniu pracował w komisji repatriacyjnej. W 1946 roku powrócił do Polski. Trafił do Dobrego Miasta, gdzie pracował jako sekretarz w Urzędzie Miejskim, a następnie w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym. W 1947 roku przeniósł się do Olsztyna. W roku 1953 objął funkcję dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Dom Książki” i aż do 1981 roku kierował tą instytucją. Zmarł w Olsztynie 4 stycznia 1996 roku.

Działalność

Oprócz pracy zawodowej związanej z organizacją księgarstwa na Warmii i Mazurach, aktywnie uczestniczył w tworzeniu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” (od początku wchodził w skład Zarządu Głównego). W 1958 roku był członkiem komisji ds. utworzenia instytutu wydawniczego oraz Rady Wydawniczej Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Przez kilka dni (od 29 stycznia do 1 lutego 1965 roku) kierował Działem Wydawniczym Stowarzyszenia. Był także współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur oraz jego prezesem w latach 1980-1986. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za pracę społeczną i zawodową, m.in. otrzymał nagrodę oraz najwyższe odznaczenie Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. W roku 1987 został laureatem nagrody dwutygodnika „Warmia i Mazury”.

Bibliografia

  1. Oracki, Tadeusz: Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970. Materiały biograficzne / Tadeusz Oracki. – Olsztyn : „Wydawnictwo „Pojezierze”, 1975. – S. 97.
  2. Tadeusz Lasikowski : wspomnienie (26 lipca 1921 - 4 stycznia 1996) / oprac. AP // „Gazeta Wyborcza”. – 2002, nr 16, dod. „Olsztyn”, s. 6.
  3. Mirek, Zdzisław: Pionier i pozytywista / Zdzisław Mirek // „Warmia i Mazury. - 1987, nr 9, s. 5.