Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze. Oddział w Dobrym Mieście

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Baszta Bociania – siedziba stowarzyszenia
Fot. Mieczysław Kalski
Źródło: turystyka.wm.pl

Oddział Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” działający w Dobrym Mieście od 1969 r.

Historia

Oddział „Pojezierza” w Dobrym Mieście założono 1 października 1969 r. w odpowiedzi na apel Zarządu Głównego, by na Szlaku Kopernikowskim utworzyć oddziały „Pojezierza” lub lokalne towarzystwa kulturalne. Głównym inicjatorem powołania stowarzyszenia było ówczesne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz Feliksa Panecka. Prezesem został Kazimierz Sołłohub. Członkami oddziału byli nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy umysłowi i działacze kultury, a także robotnicy.

Działalność

Od początku istnienia Oddziału działacze koncentrowali się na roztoczeniu opieki i remoncie czternastowiecznej baszty obronnej, zwanej Bocianią, znajdującej się przy rogatkach miasta. Jesienią 1969 r. podjęto decyzję o remoncie zabytkowego obiektu. Część prac wykonano w czynie społecznym. W odremontowanym obiekcie urządzenia siedzibę oddziału, w której odbywały się wydarzenia kulturalne i cotygodniowe spotkania członków i sympatyków stowarzyszenia. W 1970 r. w baszcie urządzono Klub „Pojezierza”.
Główne obszary działalności oddziału to: odczyty i wykłady z zakresu wiedzy o regionie – historii Warmii i Mazur, sztuce ludowej, budownictwie i zabytkach – oraz spotkania z poetami, pisarzami, dziennikarzami i naukowcami (m.in. Stanisławem Achremczykiem, Maryną Okęcką-Bromkową, Bohdanem Dzitko, Eugeniuszem Cezarym Królem, Haliną Kefersztein, Zygmuntem Lietzem), wystawy w Galerii „Baszta Bociania” (m.in. Czesława Wasiłkowskiego), koncerty orkiestry symfonicznej, spektakle teatralne, występy jednego aktora, recitale piosenkarskie, występy kabaretów.
Oddział intensywnie współpracował z Miejską Biblioteką Publiczną w Dobrym Mieście, w której utworzono dział literatury warmińsko-mazurskiej.
Oddział w Bęsi intensywnie włączył się do obchodów pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – prowadzono akcję odczytową, organizowano spotkania z ciekawymi ludźmi i występy aktorów, cykl spotkań poświęconych literaturze regionalnej.
Z okazji 650-lecia rocznicy nadania Dobremu Miastu praw miejskich (w 1980 r.) i X-lecia oddziału zorganizowano szereg inicjatyw: odczyty na temat historii miasta i oddziału „Pojezierza”, wydanie znaczka okolicznościowego i folderu „X lat Działalności Oddziału SKK „Pojezierze” w Dobrym Mieście”.

Bibliografia

  1. X lat działalności oddziału SSK „Pojezierze” w Dobrym Mieście. – Dobre Miasto, 1979.
  2. Jackiewicz, Mieczysław: Oddziały terenowe / Mieczysław Jackiewicz // W: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. – Olsztyn, 1986. – S. 51-59.
  3. Cieślak, Andrzej: Klub z bocianem w herbie / Andrzej Cieślak. – Il. // „Informator Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego »Pojezierze« w Olsztynie”. – 1977, czerwiec, s. 26-27.
  4. Suchenek, Zygmunt: Już XX lat / Zygmunt Suchenek. – Il. „Wiadomości Dobromiejskie”. – 1990, marzec, s. 5.
  5. Kłos, Andrzej: XXX lecie „Pojezierza” / Andrzej Kłos. – Il. // „Rozmaitości Dobromiejskie”. – 1999, nr 9, s. 12.
  6. Katarzyński, Władysław: Pod bocianim gniazdem : stowarzyszenie i miejskie muzeum / Władysław Katarzyński. – Il. // „Gazeta Olsztyńska”. – 2000, nr 253, s. 9.