Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze. Oddział w Bartoszycach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Oddział Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” działający w Bartoszycach w latach 1959-1960.

Historia

Stowarzyszenie bartoszyckie powstało jako pierwszy oddział terenowy „Pojezierza”. Spotkanie założycielskie odbyło się 11 listopada 1959 r. Przewodniczącym zarządu był Leonard Turkowski. Po półrocznej działalności, oddział rozwiązał się.

Działalność

Na pierwszym spotkaniu członków stowarzyszenia określono główne zadania organizacji. Planowano zorganizowanie i prowadzenie muzeum etnograficznego w zabytkowej Bramie Lidzbarskiej, gdzie miały się mieścić również: siedziba klubu, kawiarnia klubowa z czytelnią oraz redakcja „Nowin Północnych”. Członkowie chcieli zagospodarować szlak Łyny (od Bartoszyc do Lidzbarka Warmińskiego), opublikować monografię powiatu oraz wydawnictwa turystyczno-krajoznawcze.
Działacze „Pojezierza” w Bartoszycach przejęli drukarnię „Drukarz” oraz wydawanie „Nowin Północnych”. Ponieważ Zarząd Główny przestał finansować wydawanie tego czasopisma, oddział rozwiązał się.

Bibliografia

  1. Jackiewicz, Mieczysław: Oddziały terenowe / Mieczysław Jackiewicz // W: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. – Olsztyn, 1986. – S. 51-59.
  2. W Bartoszycach powstał Oddział „Pojezierza” // „Nowiny Północne”. – 1959, nr 18, s. 1.
  3. Korkozowicz, Jerzy: Plany „Pojezierza” / Jerzy Korkozowicz // „Nowiny Północne”. – 1959, nr 19, s. 3. [[Category: Bartoszyce]