Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Siedziba stowarzyszenia
Źródło: strona Związku Stowarzyszeń Niemieckich
Zarząd stowarzyszenia (od lewej): Grażyna Sokół, Helena Oprzyńska, Helmut Plewka, Zofia Lachowska
Źródło: „Mitteilungsblatt” 2010, nr 2, s. 5.

Organizacja społeczno-kulturalna zrzeszająca ludność pochodzenia niemieckiego, działająca od 1995 r.

Informacje ogólne

Zarząd:

  • Helena Oprzyńska – przewodnicząca,
  • Helmut Plewka – zastępca przewodniczącego,
  • Grażyna Sokół – sekretarz,
  • Zofa Lachowska – skarbnik

Adres stowarzyszenia – Kętrzyn, ul. Polna 12

Historia

Stowarzyszenie powstało 11 marca 1995 r. z inicjatywy Heleny Oprzyńskiej, która od początku pełni funkcję przewodniczącej zarządu. Zarejestrowano je 27 lipca 1995 r. W tym samym czasie stowarzyszenie przystąpiło do Związku Stowarzyszeń Ludności Niemieckiej w byłych Prusach Wschodnich. W 1997 r. stowarzyszenie przy pomocy finansowej niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych kupiło dom przy ul. Polej 12, w którym od 1998 r. znajduje się siedziba organizacji (oficjalne otwarcie odbyło się 27 maja).

Działalność

Stowarzyszenie organizuje spotkania członków, okolicznościowe wydarzenia (wieczory adwentowe, kuligi, wyjazdy do teatrów i filharmonii). Członkowie stowarzyszenia pielęgnują i popularyzują kulturę niemiecką – organizowane są kursy językowe, wieczory literackie (z niemieckimi pisarzami i ludźmi kultury), spotkania z byłymi mieszkańcami powiatu. Prowadzi własną bibliotekę oraz zainicjowało powstanie stacji socjalnej „Lazarus”.
Stowarzyszenie współpracuje z mniejszością ukraińską. W 2006 r. zorganizowało integracyjne „Spotkanie narodów”.
W 2008 r. stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o przyznanie honorowego obywatelstwa powiatu kętrzyńskiego Arno Surminskiemu, niemieckiemu pisarzowi pochodzącemu z Jegławek. Obecnie aktywnie zabiega o przyznanie pisarzowi honorowego obywatelstwa gminy Srokowo.

Bibliografia

  1. lek: Dwa zadania najważniejsze = Zwei wichtige Aufgaben / lek. – Il. // „Mitteilungsblatt”. – 2010, nr 2, s. 4-5.
  2. lek: Honory dla Arno Surminskiego = Ehrung von Arno Surminski / lek // „Mitteilungsblatt”. – 2008, nr 11, s. 12-13.
  3. Kryszałowicz, Lech: Powiat zdaje się na gminę = Landkreis überlässt die Entscheidung der Gemeinde / Lech Kryszałowicz // „Mitteilungsblatt”. – 2009, nr 8, s. 16-17.
  4. F.J.: Tworzymy jedno społeczeństwo : integracyjne „Spotkanie narodów” / F.J. // „Życie Kętrzyna”. – 2006, nr 48, s. 12.

Zobacz też