Spółdzielczy Dom Kultury Zakrzewo w Elblągu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Instytucja kultury działająca w Elblągu od 1978 r.

Siedziba

ul. Robotnicza 246, Elbląg

Historia

Działalność placówki wiąże się z powstaniem w 1977 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu.[1] Od początku jej działalności celem Spółdzielczego Domu Kultury było stymulowanie oraz rozwój aktywnego uczestnictwa mieszkańców osiedla w kulturze. Stąd też w ofercie placówki znalazły się zajęcia dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli), a także organizacja okolicznościowych imprez masowych. Z biegiem lat zakres działań o charakterze muzycznym stawał się ograniczany.[2]

Działalność

Swoje cele placówka realizuje m.in. poprzez pracę w sekcjach i kołach zainteresowań. Obecnie w placówce funkcjonują:

  • sekcja teatrzyku dziecięcego
  • sekcja plastyczna
  • sekcja internetowa dla dorosłych
  • sekcja szachowa i tenisa stołowego
  • Klub Seniora

Dom Kultury Zakrzewo jest miejscem spotkań Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek oraz Zespołu wokalno-muzycznego Seniorów.[3]

W okresie najbardziej aktywnej działalności w placówce organizowano liczne koncerty muzyczne, dyskoteki, recitale, wieczory poezji i piosenki patriotycznej a także występy Chóru Kameralnego Spółdzielczego Domu Kultury, założonego i dyrygowanego przez Jerzego Laskowskiego. Obecnie w „Zakrzewie” dużą część działalności kulturalnej stanowi promocja twórczości plastycznej mieszkańców osiedla. W sali Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo rokrocznie odbywa się Otwarty Salon Plastyczny (w 2011 r. odbyła się XXII edycja), na którym prezentowane są prace elbląskich i pozalokalnych twórców. Dotychczas swoje dzieła malarskie i rzeźbiarskie prezentowali m.in.: Barbara Krajnik, Jerzy Sulkowski, Maria Wojtasiak, Alina Więckowska, Danuta Staniszewska, Lilla Koller, Leszek Dahlke, Teresa Staszewska, Grażyna Mrówczyńska Barbara Wojtanowska, Grażyna Pomorska, Sławomir Zawistowski, Elżbieta Wdzięk-Cieszkowska, Lucyna Niepokorowicz, Ewa Wierzbicka-Gałązka, Anna Kołecka, Zbigniew Szeszel. Do stałych już punktów działań Domu Kultury należą Rodzinne Spotkanie Plastyczne o charakterze warsztatowym

Przypisy

  1. na: Mieszkańcy pod opieką : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” / na // Gazeta Olsztyńska. - 2006, nr 251, dod. Liderzy Przedsiębiorczości, s. 3l; skot: Jubilatka : ćwierćwiecze SM "Zakrzewo" / skot. // Głos Elbląga. - 2002, nr 232, s. 1, 2e; na: Od ćwierćwiecza istnieją w Elblągu : jubileusz spółdzielni Zakrzewo / na // Dziennik Elbląski. - 2002, nr 287, s. 10.
  2. Historia Spółdzielni Mieszkaniowej ZAKRZEWO, na stronie http://www.zakrzewo.elblag.pl
  3. Działalność kulturalna Spółdzielni Mieszkaniowej ZAKRZEWO, na stronie http://www.zakrzewo.elblag.pl


Zobacz też

  1. Strona internetowa http://www.zakrzewo.elblag.pl