Sesja Specyfika kulturowa regionu Warmii i Mazur

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Jednodniowa impreza popularnonaukowa, zorganizowana przez olsztyńskie środowisko naukowe w dniu 27 października 1994 r. w Olsztynie.

Organizator

Opis

Opisywaną imprezę, adresowaną szczególnie do miejscowego środowiska naukowego, bibliotekarskiego i literackiego, zorganizowano w tzw. Domu Polskim (ul. Partyzantów), czyli siedzibie Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Podczas sesji wystąpiło siedmiu pracowników naukowych-regionalistów, i wygłosiło odczyty nawiązujące do tematu sympozjum.

Przebieg

  • wprowadzenie do sesji oraz wystąpienie Andrzeja Saksona (Poznań) pt. Przemiany społeczności mazurskiej po 1989 r.
  • wystąpienie Bożeny Domagały (Olsztyn) pt. Koncepcja praw mniejszości a sytuacja Niemców w regionie
  • wystąpienie Antoniego Ławrynowicza (Dobre Miasto) pt. Polacy na Kresach północno-wschodnich dawnej Polski
  • wystąpienie Haliny Murawskiej (Olsztyn) pt. Udział ludności z północno-wschodnich Kresów dawnej Polski w tworzeniu kultury regionu Warmii i Mazur
  • wystąpienie Igora Hrywny (Olsztyn) pt. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania świadomości narodowej Ukrańców na Warmii i Mazurach
  • wystąpienie ks. Jarosława Moskałyka (Olsztyn) pt. Kościół grekokatolicki na Warmii i Mazurach
  • wystąpienie Bożeny Beby (Olsztyn) pt. Znaczenie kultury ludowej dla tożsamości kulturowej Ukraińców na Warmii i Mazurach

Bibliografia

  1. Zaproszenie : Sesja „Specyfika kulturowa regionu Warmii i Mazur” // w: zbiory dokumentów życia społecznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie; nr akc. 01/01/95.