Regionalny Ukraiński Jarmark Folklorystyczny Z malowanej skrzyni w Kętrzynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: ukraincy.wm.pl

Impreza folklorystyczna, organizowana od 1979 r. przez mniejszość ukraińską w Kętrzynie

Organizatorzy

Opis

Regionalny Ukraiński Jarmark Folklorystyczny „Z malowanej skrzyni” to impreza odbywająca się corocznie w maju. Prezentowana jest na nim kultura i sztuka ludowa mniejszości ukraińskich. Podczas jarmarku odbywają się występy zespołów z regionu i Ukrainy, wystawy prac malarskich, a także warsztaty rzemiosła ludowego.
Jarmark w Kętrzynie to okazja do pielęgnowania i popularyzacji tradycji i folkloru ukraińskiego oraz przekazywania ich następnym pokoleniom. Impreza jest również bardzo ważnym elementem zbliżającym narody polski i ukraiński oraz integrującym społeczność Warmii i Mazur, szczególnie mieszkańców ziemi kętrzyńskiej.

Historia

Pierwsza edycja imprezy – regionalny przegląd zespołów „Z malowanej skrzyni” – odbyła się 8 kwietnia 1979 r. Organizatorami pierwszych przeglądów „Z malowanej skrzyni” byli Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego: Michał Semerak, Mikołaj Gbur, Antoni Staruch oraz Zachariasz Kuszczak i Jakub Dańczuk. Celem imprezy była prezentacja ukraińskich zespołów folklorystycznych z różnych regionów Polski. Przegląd w Kętrzynie miał początkowo charakter konkursowy – zwycięskie zespoły mogły wziąć udział w Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Sopocie.
Na początku lat 80-tych nastąpiła sześcioletnia przerwa w organizowaniu przeglądu. Od 1997 r. impreza odbywa się pod nazwą Regionalny Jarmark „Z malowanej skrzyni”. Od 2000 r. oprócz przeglądu zespołów folklorystycznych organizowane są również wystawy sztuki i rękodzieła oraz koncert na kętrzyńskim zamku. Podczas jarmarku można kupić literaturę ukraińską oraz płyty z ukraińską muzyką.
Dwie edycje imprezy, w 1997 i w 2001 r. odbyły się w Karolewie.
Z każdym rokiem jarmark „Z malowanej skrzyni” przyciąga coraz więcej widzów, Polaków i Ukraińców z różnych zakątków kraju. Na scenie występują artyści z Polski, Ukrainy, Litwy oraz Rosji.

Edycje

Źródło: ukraincy.wm.pl
Źródło: ukraincy.wm.pl

Bibliografia

  1. Sydor, Andrzej: Historia pewnego jarmarku / Andrzej Sydor. – Il. // „Życie Kętrzyna”. – 2011, nr 18, s. 13.
  2. Sydor, Andrzej: 30 lat ukraińskiego jarmarku / Andrzej Sydor. – Il. // „Życie Kętrzyna”. – 2009, nr 17, s. 9.

Multimedia