Regionalny Festiwal Folkloru w Przezmarku 2010

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Druga edycja Regionalnego Festiwalu Folkloru, imprezy, która przy pierwszej edycji nosiła nazwę Festiwal Zespołów Folklorystycznych w Przezmarku, zorganizowana 23 maja 2010 r. w Przezmarku.


Organizator

Cele

  • Prezentacja tradycji ludowej z różnych regionów Polski
  • Konfrontacja poziomu artystycznego biorących udział zespołów
  • Nawiązanie współpracy
  • Promocja regionu i zwiększenie atrakcyjności regionu

Opis

W Festiwalu wzięło udział 10 zespołów śpiewaczych z województwa warmińsko-mazurskiego. Honorowy patronat nad festiwalem sprawował Urząd Gminy Elbląg. Występy zespołów oceniało jury. Przyznano miejsce pierwsze, dwa równorzędne miejsca drugie, miejsce trzecie, nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Młody Elbląg”. Festiwal zakończyła wspólna zabawa, na której zagrał Zespół wokalno-instrumentalny „Veki” z Elbląga. Organizatorów wspomogli sponsorzy.

Laureaci

Nagrody rzeczowe

Wyróżnienia