Przegląd Teatrów Dziecięcych, Młodzieżowych i Środowiskowych Najlepsi we wspólnym działaniu 2009

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: [1]
Źródło: [2]
Źródło: [3]

Siódma edycja Przeglądu Teatralnego „Najlepsi we wspólnym działaniu” zorganizowana 9 maja 2009 r. w Barcianach.

Organizator

Opis

Przegląd teatralny, w którym uczestniczą zespoły teatralne uprawiające różnorodne formy teatralne za wyjątkiem zespołów lalkowych. W spotkaniu wzięło udział 10 zespołów z terenu gminy Barciany i Srokowo oraz rodzice uczniów, przedstawiciele władz. Zespoły oceniało jury powołane przez organizatora. Przy ocenie jury wzięło pod uwagę: dobór repertuaru, formy wyrazu artystycznego (inscenizację, reżyserię, oprawę plastyczną, muzyczną, choreografię), wykonawstwo (kulturę słowa, ruch, gest), ogólny wyraz artystyczny. Występy konkursowe zorganizowano 9 maja 2008 r. w Gimnazjum w Barcianach. Zespoły wystąpiły w kategoriach:

  • Szkoły podstawowe
  • Gimnazja
  • Zespoły środowiskowe

Poza nagrodami regulaminowymi wyróżniono najmłodszego uczestnika przeglądu – Kornela Kopyczyńskiego. Nagrodę za najlepszą scenografię otrzymał Zespół teatralny „Wesołki” z Mołtajn.

Uczestnicy

Jury

Laureaci

Szkoły podstawowe

Gimnazjum

Grupy środowiskowe

Bibliografia

  • VII Przegląd Teatralny „Najlepsi we wspólnym działaniu” już za nami // „Biuletyn Informacyjny Barciany.pl.”. – 2009, nr 4, s. 2.

Zobacz też

  • Strona internetowa Barciańskiej Inicjatywy Oświatowej [4]