Prywatne Muzeum im. Tadeusza Balickiego w Młynarach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Tadeusz Balicki oraz eksponaty muzeum
Źródło: [1]
Eksponaty muzeum
Źródło: [2]
Eksponaty muzeum
Źródło: [3]
Eksponaty muzeum
Źródło: [4]

Dawna Izba Pamiątek Historycznych w Młynarach.

Siedziba

ul. Chopina 1
14-420 Młynary

Historia

Początki kolekcji sięgają 1946 r., kiedy Tadeusz Balicki zaczął gromadzić zbiory ocalałe ze zniszczeń wojennych. Prowadził własne poszukiwania w czasie prac ziemnych, rozbiórek zrujnowanych domów, opuszczonych pomieszczeń gospodarczych. W powiększaniu kolekcji pomagała młodzież szkolna, a Tadeusz Balicki niejednokrotnie kupował za własne pieniądze kolejne eksponaty do swojej kolekcji. Zebrane zbiory udostępnił zwiedzającym już w 1956 r. W 1970 r. patronat nad zbiorami objęło Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. Wówczas, 10 lipca 1970 r. dokonano oficjalnego otwarcia Izby Pamiątek Historycznych z udziałem: Mieczysława Jackiewicza, sekretarza propagandy Komitetu Powiatowego PZPR Jana Borka, inspektora do spraw kultury Powiatowego Prezydium Rady Narodowej Andrzeja Ćwiklińskiego, przedstawicieli Gminnej Rady Narodowej w Młynarach, prezesa SS-K „Pojezierze” Bohdana Kurowskiego, sekretarza Powiatowego Prezydium Rady Narodowej z Pasłęka, jednocześnie sekretarza Powiatowego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Sułkowskiego, ks. Czesława Barwickiego, i licznie zgromadzonych mieszkańców Młynar[1]. W czasie lat działalności Izby zwiedziło ją wielu turystów z kraju i zagranicy. Napisano o niej liczne artykuły oraz powstały trzy prace magisterskie. Po śmierci Tadeusza Balickiego (2002) kolekcją zaopiekowała się córka założyciela muzeum Ludwika Balicka. Rodzina otrzymywała propozycje sprzedaży eksponatów lub wypożyczenia zbiorów, ale postanowiła zachować spuściznę Tadeusza Balickiego nie rozproszoną. Prywatne Muzeum otrzymało imię Tadeusza Balickiego i udostępnia swoje zbiory.

Zbiory

Początkowo kolekcja Tadeusza Balickiego zdeponowała była w niewielkiej sali obok kina. W połowie lat 60. tych umieścił zbiory w swoim domu. Obecnie na 200 m², w prywatnym domu zgromadzono ok. 4 tysięcy eksponatów, dwa pokoje udostępniła gmina Młynary. Prezentowane eksponaty to:

 • Archeologia, epoka kamienia i brązu, kamienne toporki, siekierki z epoki kamiennej, zabytki brązowe i żelazne z epoki brązu i okresu rzymskiego
 • Zbroje i uzbrojenie
 • Kowalstwo dekoracyjne i użytkowe
 • Ceramika, kaflarstwo
 • Sprzęt ludowy, meble, narzędzia pracy, rzemiosło ludowe, tkactwo, stemple do tkanin, formy do masła i formy do pierników z 1665 roku
 • Piśmiennictwo ze starodrukami, pergamin z 1462 r., książki pisane gotykiem po polsku i niemiecku
 • Pamiątki historyczne
 • Rzeźba i obiekty sakralne
 • Numizmatyka

Bibliografia

 1. Balicki, Tadeusz: Izba Pamiątek Historycznych w Młynarach / Tadeusz Balicki // W: Tożsamość kulturowa Warmii i Mazur w działalności instytucji i stowarzyszeń : V Sejmik Regionalny, Olsztyn, 25.03.2000 r. : materiały z konferencji przedkongresowej. – Olsztyn : Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury : Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, 2000. – S. 99-100.
 2. Białobrzeski, Jerzy: Młynary : małe miasto : 1327-2007 / Jerzy Białobrzeski. – Olsztyn : Adam Białobrzeski, 2008.
 3. Grabarczyk, Jarosław: Zostają skarby i legenda : pożegnanie / Jarosław Grabarczyk // „Dziennik Elbląski”. – 2003, nr 103, s. 16.
 4. Krajewska, Karolina: Nosi imię swego założyciela : prywatne muzeum będzie nadal działało / Karolina Krajewska // „Dziennik Elbląski”. – 2004, nr 49, s. 12.
 5. Sikorska, Izabela: Izba Pamiątek Historycznych w Młynarach / Izabela Sikorska // Muzea na Warmii i Mazurach : 1945-1974 / [przew. kom. red. Władysław Ogrodziński]. – Olsztyn : Muzeum Mazurskie, 1974. – S. 67-68.

Przypisy

 1. Balicki, Tadeusz, Izba Pamiątek Historycznych w Młynarach W: Tożsamość kulturowa Warmii i Mazur w działalności instytucji i stowarzyszeń : V Sejmik Regionalny, Olsztyn, 25.03.2000 r. : materiały z konferencji przedkongresowej, Olsztyn, 2000, S. 99