Prezentacje Małych Form Teatralnych w Nidzicy '87

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Program przeglądu.
Źródło: Archiwum CEIiK w Olsztynie

Przegląd dziecięcych i młodzieżowych, amatorskich teatrów zorganizowany w Nidzicy w dniach 22-23 maja 1987 r.

Cel

Celem przeglądu było umożliwienie zaprezentowania dorobku amatorskich zespołów małych form teatralnych, działających na terenie Warmii i Mazur, a także wymiana doświadczeń między członkami zespołów, reżyserami i instruktorami teatralnymi, ponadto zaprezentowanie różnorodnych form teatru amatorskiego. Do udziału w przeglądzie zgłosiły się amatorskie teatry młodzieżowe i dziecięce, realizujące formy teatru poezji, kabaretu, teatru jednego aktora. Przegląd był kontynuowany w roku następnym podczas Prezentacji Małych Form Teatralnych w Nidzicy '88.

Organizatorzy

Impreza została zorganizowana przez Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie i Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy. Współorganizatorami były: Towarzystwo Kultury Teatralnej w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie.

Jury

Przewodniczący – Wojciech Maryański Członkowie – Ewa Różbicka, Andrzej Fabisiak, Jolanta Szydzińska

Laureaci

Laureatami przeglądu zostały:

Bibliografia

  1. Dokumentacja Prezentacji Małych Form Teatralnych (regulamin, preliminarz, karty zgłoszeń, protokół jury przeglądu), Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1988, sygn. 12/11.