Powiatowy Sejmik Kultury 1970 r. w Rodelach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Jednodniowa impreza o charakterze sprawozdawczo-artystyczno-integracyjnym, zorganizowana 7 marca 1970 r. w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Rodele (pow. kętrzyński).

Opis

W opisywanym spotkaniu uczestniczyli działacze społeczni i pracownicy kultury oraz reprezentanci zainteresowanych Sejmikiem oraz życiem kulturalnym regionu instytucji i organizacji szczebla powiatowego. Impreza nie miała rozbudowanego programu.
Pierwsza część imprezy miała charakter sprawozdawczy. Dorobek współzawodnictwa oraz zadania na najbliższe lata dla instytucji kulturalno-oświatowych powiatu omówił zastępca Inspektora ds. Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kętrzynie, Z. Głuchowski [1] W części artystycznej zorganizowano dwa występy: zespołu recytatorskiego miejscowego PGR-u oraz kwartetu Wokalnego „Wilgi” z Kętrzyna.
Sejmik z udziałem wymienionych przedstawicieli placówek kultury powiatu połączono z podsumowaniem współzawodnictwa lokalnych placówek kulturalno-oświatowych pn. „Każdego dnia służymy Ojczyźnie Ludowej”. Nie zachowały się dane na temat uczestników oraz laureatów konkursu.
Również z okazji Sejmiku otwarto w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Rodele kawiarnię, wykonaną w czynie społecznym przez pracowników PGR.

Bibliografia

  1. Kronika wydarzeń kulturalnych // „Pojezierze”. – 1970, [nr] wiosna, s. 44.

Przypisy

  1. Brak danych nt. imienia referenta.