Powiatowy Sejmik Kulturalny ‘70 w Słoneczniku

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Jednodniowy zjazd o charakterze merytoryczno-okazjonalnym, zorganizowany 5 grudnia 1970 r. w |Słoneczniku.

Organizator

Opis

Sejmik odbył się w dniu oddania do użytku budynku Domu Kultury w Słoneczniku. Zjazd miał strukturę dwuczłonową – uroczystą oraz roboczą. Na wstępie odbywał się uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń regionalnym działaczom kultury. Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie wręczono srebrną odznakę „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” M. Turkowskiej, instruktorce Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu i brązową - G. Cymer, kierowniczce Gminnej Biblioteki Publicznej w Myślenicach. Wręczono również dyplomy wyróżniającym się podczas budowy Wiejskiego Domu Kultury w Słoneczniku - U. Wojtyniak, kierowniczce Gminnej Biblioteki Publicznej w Słoneczniku, sołtysowi J. Łazickiemu, F. Kroszce, inspektorowi nadzoru budowlanego oraz E. Sowie i W. Ponieważ[1].
Drugą część sejmiku zapełniła dyskusja nad profilem kultury następnego pięciolecia w powiecie. Podsumowano dyspozycje bazą lokalową, materiałową i finansową morąskiej kultury.

Bibliografia

  1. (afro): Sejmik kulturalny w Słoneczniku (afro) // „Gazeta Olsztyńska”. – 1970, nr 212, s. 7.

Przypisy

  1. Brak danych nt. funkcji.