Pomnik plebiscytowy w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pomnik odsłonięty w parku miejskim w Olsztynie w 1928 roku.

Lokalizacja

Pomnik ustawiono w parku w Jakubowie, na rozległym miejscu pomiędzy dwoma stawami, nieopodal dzisiejszej alei Wojska Polskiego.

Historia

Monument odsłonięto 8 lipca 1928 roku, w atmosferze wielkiego festynu. Wydarzenie miało ważny wymiar propagandowy. W 1945 roku pomnik został wysadzony przez żołnierzy Armii Czerwonej, a w jego miejscu urządzono skwer. W 1972 roku w tym samym miejscu odsłonięto pomnik „Bohaterom Walki o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur”.

Opis

Pomnik przedstawiał otoczoną betonowymi schodami monumentalną formę architektoniczną składającą się z jedenastu kolumn zwieńczonych kamiennym kręgiem. Poszczególne kolumny miały symbolizować powiaty, które uczestniczyły w plebiscycie. Znajdowały się na nich nazwy okręgów, herby miast oraz wyniki głosowania z 11 lipca 1920 roku. Na zamówienie ówczesnych władz pomnik wykonała firma Waihs i Freitag z Królewca.

Bibliografia

  1. Banasiuk, Krystyna: Historia w kamień zaklęta. O olsztyńskich pomnikach / Krystyna Banasiuk, Zbigniew Sadza // „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski”. – R. 3 (2001), s. 194.
  2. Piechocki, Stanisław: Dzieje olsztyńskich ulic / Stanisław Piechocki. - Olsztyn : Remix, 1998. – S. 168.

Zobacz też