Pomnik Jedności Europejskiej w Ostródzie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Ostródzki monument, poświęcony idei zjednoczenia narodów Europy, odsłonięty 1 maja 2004 r.

Lokalizacja

Monument znajduje się na Placu 1000-lecia w Ostródzie.

Historia

Pomnik stoi na reliktach Fontanny Trzech Cesarzy (Dreikaiserbrunnen), wystawionej w 1907 roku na cześć trzech władców niemieckich. W latach 60-tych XX w. granitowy obelisk zdemontowano i w miejsce kilkutonowej iglicy wstawiono betonową rzeźbę Trzech Syren, która zdobiła ostródzki plac aż do 30 marca 2004 r. W 2004 r. przywrócono pierwotny wygląd fontanny – i 1 maja 2004 r. (w dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej) miało miejsce jej oficjalne odsłonięcie. Od tego momentu upamiętnia ideę Jedności Europejskiej. Pomimo starożytnych idei oraz inicjatyw zjednoczenia narodów Europy – autentyczna myśl połączonych układem narodów europejskich narodziła się dopiero po II wojnie światowej. Cel ten zrealizowano, dzięki zawiązaniu Unii Europejskiej, czyli dyplomatycznego i politycznego efektu długotrwałych negocjacji i ustaleń co do kształtu naszego kontynentu. Jakkolwiek – mimo polskiej akcesji w struktury Unii – o wzajemnej integracji i bliskości państw europejskich świadczą również wspólne kierunki rozwoju czy pomoc militarna w zakresie NATO. Opisywany pomnik symbolizuje więc nie tylko Unię Europejską, ale i wszystkie włączone w myśl „jedności europejskiej” konteksty.

Opis

Granitowy monument ma kształt graniastosłupa, umieszczonego na solidnej podstawie-niecce z funkcjonującą fontanną. Ściany pomnika zdobią medaliony, w których obecnie znajdują się herby Ostródy, jej niemieckiego miasta partnerskiego Osterode am Harz oraz symbol Unii Europejskiej.

Bibliografia

  1. Przymenska, Elżbieta: Z „raju utraconego” do „wspólnego europejskiego domu” - zaduma nad fontanną // W: Panorama Powiatu Ostródzkiego 2010. – Ostróda: Starostwo Powiatowe, [2009]. - S. 12.
  2. Panorama Warmii i Mazur 2005 : Ostróda. – Ostróda: Starostwo Powiatowe, [2004].