Pomnik Adama Mickiewicza w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Fot. Ryszard Sternik
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie
Fot. Ryszard Sternik
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Olsztyński monument, poświęcony postaci romantycznego wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza, wykonany w 1965 r. przez Balbinę Świtycz-Widacką.

Opis

Pomnik przedstawia nadnaturalnej wielkości popiersie poety, wykonane z czarnego granitu, osadzone na granitowej podstawie w kształcie pylonu. Na niej umieszczono mosiężny napis z podpisem pomnika oraz tablicę z informacjami nt. autorki monumentu, Balbiny Świtycz-Widackiej. Rzeźba przedstawia Mickiewicza w sposób dość realistyczny – wręcz tradycyjny.

Lokalizacja

Monument mieści się na skwerze przed Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Adama Mickiewicza w Olsztynie od strony południowej (skrzyżowanie ulic Mickiewicza oraz Dąbrowszczaków).

Historia

Jednym z inicjatorów budowy monumentu była nauczycielka, Natalia Żarska. Postawienie pomnika Adama Mickiewicza sfinansowano ze składek Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy. Uroczystość odsłonięcia monumentu połączono z 20-leciem Liceum oraz zjazdem 300 absolwentów szkoły. Podczas okolicznościowej imprezy historię i dorobek placówki przedstawili Wanda Kaczkowska oraz były dyrektor szkoły Antoni Wiśniewski. Zespół recytatorów wykonał „Odę do młodości” autorstwa Mickiewicza, wystąpił również Chór Wyższej Szkoły Rolniczej w Kortowie.

Bibliografia

  1. „Gazeta Olsztyńska” – 2002, dodatek „Kronika”, nr (8), s. 3.