Pomnik żołnierza pruskiego w Olsztynie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Pomnik piechura z wojny francusko-pruskiej odsłonięty w Olsztynie w 1895 roku.

Lokalizacja

Pomnik został usytuowany w pobliżu skrzyżowania ulic: Dobromiejskiej (niem. Guttstädterstraβe, po pierwszej wojnie światowej przemianowana na Hindenburgstraβe, obecnie ulica 1 Maja) z ulicą Krzyża (niem. Kreuzstraβe, obecnie ulica Bogusława Linki).

Historia

Pomnik odsłonięto w związku z obchodami 25-tej rocznicy zwycięstwa pod Sedanem. Miał upamiętniać żołnierzy – mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego – poległych w wojnie z Austrią w 1866 r. i Francją w latach 1870-1871. Pomnik został usunięty w 1945 r. przez znajdujących się już na terenie miasta żołnierzy radzieckich. Jego los nie jest znany. W 1949 r. w tym samym miejscu ustawiono popiersie Stefana Jaracza, patrona teatru znajdującego się po drugiej stronie ulicy 1 Maja.

Opis

Pomnik ulokowano na skwerze naprzeciwko siedziby loży wolnomularskiej i restauracji „Kaisergarten”. Posąg został odlany w brązie, a wykonano go w odlewni Gladenbecka we Friedrichshafen w Badenii-Wirtenbergii. Przedstawiał pruskiego żołnierza niosącego rozwiany sztandar w jednej ręce i bagnet w drugiej. Zwany też był „pomnikiem szturmującego chorążego” lub „pomnikiem wojaka”. Figurę ustawiono na granitowym cokole. Na tablicach znajdujących się po obu jego stronach umieszczono nazwiska poległych żołnierzy. Z przodu otoczony wieńcem napis głosił „Poległym wojakom ku pamięci. 1895”. Z tyłu ozdobiono postument Żelaznym Krzyżem.

Bibliografia

  1. Banasiuk, Krystyna: Historia w kamień zaklęta. O olsztyńskich pomnikach / Krystyna Banasiuk, Zbigniew Sadza // „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski”. – R. 3 (2001), s. 192-193.
  2. Bętkowski, Rafał: Olsztyn jakiego nie znacie: obraz miasta na dawnej pocztówce / Rafał Bętkowski. – Olsztyn : Edytor Wers, 2003. – S. 96.
  3. Piechocki, Stanisław: Dzieje olsztyńskich ulic / Stanisław Piechocki. – Olsztyn : Remix, 1998. – S. 141.