Pomnik żołnierza niemieckiego w Młynarach

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: J. Białobrzeski, Młynary małe miasto 1327-2007, Olsztyn 2008, s 677.

Monument upamiętniający mieszkańców Młynar poległych w czasie I wojny światowej.

Lokalizacja

Pomnik ustawiono na środku placu, powstałego po zasypaniu dawnego Stawu Młyńskiego, na linii prostej, biegnącej pomiędzy południowymi narożami młyna i szkoły katolickiej (w pobliżu obecnej ulicy 1 Maja).

Historia

Pomnik został postawiony przez władze miasta w 1937 roku, dla uczczenia pamięci 134 żołnierzy niemieckich, mieszkańców Młynar, którzy polegli w trakcie działań wojennych prowadzonych w latach 1914-1918. W 1943 roku posąg żołnierza został zdemontowany z przeznaczeniem na surowiec, powszechnie wówczas pozyskiwany na cele wojenne. Pozostały cokół pomnika znajdował się w tym miejscu do 1949 roku. Wówczas Gminna Rada Narodowa w Młynarach podjęła decyzję o przezna­czeniu tego terenu na urządzenie boiska sportowego, które powstało pomiędzy dwoma rzędami świerków, otaczających niegdyś pomnik.

Opis

Monumentalny pomnik wykonany został z brązu i przedstawiał żołnierza niemieckiego w postaci stojącej, odzianego w mundur i w hełmie, wspartego jedną ręką na broni. Figura umieszczona była na wysokim prostokątnym cokole. Całość usytuowano na skwerze, do którego prowadziła szeroka, dwustronna, żwirowa aleja. Przed pomnikiem posadzono świerki srebrzyste w dwóch rzędach, odległych od siebie o około 12-15 m.

Bibliografia

  1. Białobrzeski, Jerzy: Młynary małe miasto 1327-2007 / Jerzy Białobrzeski. - Olsztyn : Adam Białobrzeski, 2008. – S. 672, 677.