Pokazowy Międzyklubowy Turniej Tańca Towarzyskiego w Lubawie

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Impreza poświęcona upowszechnianiu tańca towarzyskiego.

Opis

Przegląd miał miejsce 26 kwietnia1987 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawie. Dotyczył zarówno tańców standardowych jak i latynoamerykańskich w klasie „C” i „D” a także odbył się finał par dziecięcych.

Organizator

Cele

  • Popularyzacja tańca towarzyskiego
  • Stworzenie optymalnych warunków do wyłonienia najlepszych par tanecznych w regionie

Jury

Komisja skrutacyjna

Laureaci

Pary dziecięce

Klasa „C” i „D”

Bibliografia

  1. Sprawozdania z imprez, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Sygn. 8/149.