Plener Rzeźbiarsko-Malarski Ziemi Ostródzkiej

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Uczestnicy pleneru w 2004 r.
Źródło: „Panorama powiatu ostródzkiego”, 2005, s. 365.

Cykl międzynarodowych warsztatów artystycznych dla rzeźbiarzy i malarzy organizowany w latach 2001-2004.

Historia

Pomysłodawcą plenerów była Mariola Domin-Chmielińska. Funkcję głównego organizatora kolejnych czterech edycji warsztatów pełniło Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Cel

Idea spotkań artystycznych oparta była na organizacji wspólnych warsztatów kierowanych do artystów profesjonalistów i amatorów, zarówno rzeźbiarzy jak i malarzy, z Polski i zagranicy. Plener pełnił także funkcje edukacyjne. Uczestnikami była młodzież gimnazjalna, korzystająca z doświadczenia artystycznego twórców biorących udział w plenerze.

Organizacja

Tematem warsztatów były motywy związane z Ziemią Ostródzką, jej krajobrazy, legendy. Część powstałych w trakcie warsztatów prac pozostawała do dyspozycji organizatora spotkań. Każdy z artystów zobowiązany był pozostawić 1 rzeźbę, dwa obrazy olejne lub trzy akwarele (przeznaczane na pamiątki okolicznościowe od Starostwa Powiatowego). Funkcję koordynatora imprez pełniła Mariola Domin-Chmielińska, pracownik starostwa odpowiedzialny za realizację zadań w dziedzinie kultury i sztuki. Rolę instruktora malarstwa i kierownika artystycznego pełniła ostródzka artystka Wanda Rakowicz. Wszystkim plenerom towarzyszył wernisaż prac.

Edycje

Bibliografia

  1. bcl: Lipiec artystów : warsztaty i wernisaż w CEE / bcl // „Gazeta Olsztyńska”. – 2004, nr 171, dod. „Gazeta Ostródzka”, nr 30, s. 7.
  2. Mierzyński, Sebastian: Tu nas budzą koguty / Sebastian Mierzyński // „Gazeta Olsztyńska”. – 2004, nr 282, dod. „Reporter”, nr 84, s. 6-7.
  3. Szacila: Mistrzowie i Małgorzaty / Szacila // „Głos Ostródy”. – 2002, nr 33, s. 3.