Piotr Majer

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj

(1950- ) – bibliotekarz, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (historia), redaktor czasopism policyjnych, doktor habilitowany

Biografia

Urodził się 18 października 1950 r. w Łodzi (woj. łódzkie). W 1973 r. ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim. Zamieszkał w Olsztynie. W 1984 r. obronił doktorat, natomiast w 2005 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Na początku kariery zawodowej w l. 1990-1992 był jednym z organizatorów Centralnej Biblioteki Policyjnej w Legionowie, potem zaś nią kierował. W l. 1993-2003 był adiunktem w szczycieńskiej Wyższej Szkoły Policji w Instytucie Badań nad Policją. W l. 1998-2003 był redaktorem naczelnym „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego”, zaś w l. 2000-2003 – kwartalnika policyjnej kadry kierowniczej pt. „Policja”. Od 2005 r. zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Prawa i Prawa Na Wydziale Prawa i Administracji UWM.
W swoich badaniach zajmował się dziejami aparatu policyjnego jako istotnego elementu administracyjnego państwa oraz historiografią i innymi formami dokumentowania dziejów wybranych instytucji w Polsce powojennej.
Majer jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego

Majer3.jpg

Publikacje

(wybór)

 • Ustawy polskiej policji (1791-1990) : źródła z komentarzem. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2007.
 • Milicja Obywatelska 1944-1957 : geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004.
 • Milicja Obywatelska w systemie organów władzy PRL : (zarys problematyki i źródła). Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003.
 • Ostaszków - zbrodnia na polskich policjantach / (współaut. Sławomir Grabowski). - Szczytno : Komenda Główna Policji : Wyższa Szkoła Policji. Wydaw., 2000.
 • Polska i świat 1989-1992 : kalendarium przełomu. Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu,1993
 • Historia służb policyjnych na ziemiach polskich / (współaut. Bernard Kayzer, Zbigniew Siekam). - Szczytno : Bernard Kayzer, 1995
 • Historiografia i stan badań nad dziejami aparatu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wojsk wewnętrznych. - Warszawa : ASW, 1984
 • Kalendarium ważniejszych wydarzeń z dziejów resortu spraw wewnętrznych w latach 1944-1986. - Warszawa : ASW, 1987

Majer był również redaktorem kilku publikacji zwartych. Ogółem wydał ok. 150 publikacji.

Nagrody i odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi

Ciekawostki

 • Zainteresowanie osobiste Majera to sport.

Bibliografia

 1. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut. Maria Fafińska et al. ; słowo wstępne Józef Górniewicz]. - Wyd. 2. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. – S. 123-124.