Pasłęcki Ośrodek Kultury

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Pasłęcki Ośrodek Kultury, lipiec 2010 r.
Fot. A. Romulewicz.

Samorządowa instytucja kultury działająca w Pasłęku od lat 50-tych, pod obecną nazwą od 2001 r.

Siedziba

Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk

Działalność

Placówka zajmuje się upowszechnianiem dorobku miejscowych twórców i innych - profesjonalnych, amatorskich i ludowych. Prezentacja odbywa się poprzez organizowanie koncertów zespołów muzycznych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych, wystaw plastycznych, fotograficznych i rękodzieła, imprez masowych (festyny, pikniki), spektakli teatralnych i kabaretowych, projekcji filmowych, pokazów modelarskich. Różne formy twórczości amatorskiej i zawodowej są prezentowane mieszkańcom gminy przez cały rok, w plenerze bądź w pomieszczeniach ośrodka. W tym celu utworzono w nim w 1993 r. galerię. Pod patronatem placówki organizowany jest corocznie Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski w Pasłęku twórców profesjonalnych. Przez kilka ostatnich lat biorą w nim udział również artyści z krajów sąsiednich. Pasłęcki Ośrodek Kultury organizuje też szereg imprez cyklicznych dla mieszkańców gminy, w tym:

W placówce działają również następujące sekcje:

  • folklorystyczna – w ramach której funkcjonuje zespół folklorystyczny „Pasłęczanie”
  • fotograficzna - jej członkowie zajmują się fotografią dokumentalną, reportażem, fotografią artystyczną, tradycyjną i nowoczesną cyfrową, poddawaną obróbce komputerowej
  • modelarstwa - sekcja specjalizuje się w modelarstwie pływającym i lotniczym
  • muzyczna - prowadzi naukę gry na skrzypcach, gitarze, instrumentach dętych i klawiszowych oraz organizuje koncerty kameralne i masowe dla mieszkańców Pasłęka, w jej ramach powstały m.in. zespoły rockowe Holland, CRUDE
  • plastyczna – w której dzieci zapoznają się z wieloma technikami plastycznymi i podstawowymi środkami wyrazu, natomiast młodzież pogłębia wiadomości z zakresu wybranych przez siebie dyscyplin artystycznych, uczestniczy w konkursach plastycznych i przeglądach.
  • taneczna – w jej skład wchodzą Zespoły tańca nowoczesnego „Echo”
  • wokalna - w jej skład wchodzą zespoły dziecięce i młodzieżowe: KLEKS, CLEX, Zespół wokalny C-LEX

W placówce prowadzona jest także świetlica środowiskowa „Promyk” zajmująca się działalnością kulturalno-rozrywkową i socjoterapeutyczną. Na bazie uczestników świetlicy istnieje teatrzyk „Zamkowy”.

Bibliografia

  1. Pasłęcki Samorząd w latach 2006-2010 : informator społeczno-gospodarczy Pasłęk 2010 / praca zbior., autorzy S. Miklusz [et al.]. - Pasłęk : Burmistrz Pasłęka, 2010. – S. 118-122.

Zobacz też