Pan Michał

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Polski amatorski film dokumentalny (produkcja lata 60-te XX w.[1]) o charakterze biograficzno-obyczajowym.

Opis

Czarno-biała produkcja została zrealizowana w Olsztynie. Film można skategoryzować jako reportaż biograficzny, gdyż dokumentował życie oraz pracę zawodową Michała Szustki. Główny bohater pracował jako jeden z długoletnich rekwizytorów ówczesnego Państwowego Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, opisywany obraz filmowy prezentował więc również poniekąd historię i życie codzienne tej największej placówki teatralnej Stolicy Warmii i Mazur. Część materiału ma charakter wspomnieniowy - Szustka był pracownikiem olsztyńskiego teatru przez kilkadziesiąt lat.
Film został wyprodukowany przez członków olsztyńskiego Amatorskiego Klubu Filmowego „Grunwald”, działający przy Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie.

Twórcy

Nagrody i wyróżnienia

  • grudzień 1969 r. - I Nagroda na XVII Ogólnopolskim Konkursie Filmów Amatorskich w Nowej Hucie (ówczesne woj. krakowskie)

Bibliografia

  1. Kronika wydarzeń regionalnych // „Pojezierze”. – 1969, [nr] zima, s. 29.
  2. Kronika wydarzeń regionalnych // „Pojezierze”. – 1970, [nr] wiosna, s. 43.

Przypisy

  1. Brak dokładnych danych chronologicznych.