Oskar Maczkowski

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Skocz do: nawigacja, szukaj
Źródło: „Ziemia Ostródzka”, 1986, nr 4, s. 14.

(1890-1970) – działacz społeczny, popularyzator wiedzy o Gustawie Gizewiuszu, związany z Ziemią Ostródzką

Biografia

Urodził się 2 października 1890 r. w Ełku, w rodzinie rzemieślniczej. W 1900 r. wyemigrował wraz z rodziną do Dortmum w Westfalii. W czasie trwania I wojny światowej został powołany do niemieckiego wojska. W 1918 r. przedostał się do wojska polskiego na terenie Francji i pod rozkazami generała Hallera powrócił do Polski. W 1919 r. przebywał w Ostródzie przygotowywał środowiska polskie do mającego się odbyć plebiscytu. Po przegranym plebiscycie wyjechał z Ostródy. W czasie II wojny światowej ukrywał się. Po jej zakończeniu powrócił do Ostródy. Tutaj pracował przez wiele następnych lat. Zmarł w 1970 r. Został pochowany na cmentarzu „Polska Górka” w Ostródzie obok Gustawa Gizewiusza.

Działalność

W 1919 r. został skierowany do Oddziału Związku Ludowego w Ostródzie. Tutaj, jako kierownik organizacji prowadził szeroką akcję związaną z upowszechnianiem idei polskiej. Po II wojnie światowej był współorganizatorem Ostródzkiego Oddziału Towarzystwa Warmińsko-Mazurskiego. W swojej działalności szczególnie dużo miejsca poświęcał upowszechnianiu wiedzy o Gustawie Gizewiuszu. Z jego inicjatywy w 1948 r. na cmentarzu „Polska Górka” w Ostródzie odsłonięto płytę nagrobną poświęconą Gizewiuszowi, a także nadano imię Gizewiusza miejscowej szkole podstawowej. Był również pomysłodawcą budowy pomnika Gizewiusza. Pomysł zrealizowało w 1979 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostródzkiej „Grunwald”.

Odznaczenia

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Radę Państwa PRL za całokształt jego działalności na rzecz upowszechniania idei polskich w okresie trwania zaborów oraz za pracę społeczną na rzecz integrowania nowego środowiska społecznego po wyzwoleniu Warmii i Mazur

Bibliografia

  1. Peter Tadeusz: Działacz plebiscytowy Ostródy / Tadeusz Peter // „Ziemia Ostródzka”. – 1986, nr 4, s. 13-15.