Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Olsztynie 2000

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Czterdziesta piąta edycja wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Olsztynie zorganizowana w dniach 26 kwietnia 2000 r.

Cel

Celem konkursu było podnoszenie poziomu kultury słowa, propagowanie polskiej klasyki literackiej, upowszechnianie piękna języka i literatury oraz promowanie młodych utalentowanych miłośników poezji.

Organizator

Organizatorem i realizatorem eliminacji wojewódzkich był Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie, przy współpracy Teatru im. Stefana Jaracza. Nadzór organizacyjny sprawowało Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur.

Opis

Eliminacje konkursu odbyły się na poziomie środowiskowym, miejskim, miejsko-gminnym, rejonowym oraz wojewódzkim. Poszczególne eliminacje połączone były ze spotkaniami metodycznymi dla instruktorów, nauczycieli oraz młodzieży uczestniczącej w konkursie. Do przeglądu wojewódzkiego zakwalifikowano 26 osób (12 osób w kategorii Turniej Recytatorski, 10 osób w kategorii Poezji Śpiewanej, 2 w kategorii Wywiedzione ze Słowa i 2 w Turnieju Jednego aktora).

Jury

Laureaci

  • W kategorii Turniej Recytatorski – Izabela Rzemińska z Nowego Miasta Lubawskiego, Marta Kowalczyk z Elbląga
  • W kategorii Wywiedzione ze Słowa – Aneta Wyrżinkiewicz z Olsztyna
  • W kategorii Turniej Jednego Aktora – Agnieszka Tatka z Węgorzewa
  • W kategorii Poezji Śpiewanej – Monika Kwiatkowska z Elbląga

Ponadto jury postanowiło zarekomendować do turnieju centralnego Poezji Śpiewanej - Dorotę Oleszkiewicz z Elbląga.

Bibliografia

  1. XLV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.