Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Olsztynie 1994

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Trzydziesta dziewiąta edycja wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Olsztynie zorganizowana w dniu 26 marca 1994 r.

Cel

Celem konkursu było podnoszenie poziomu kultury słowa, propagowanie polskiej klasyki literackiej, upowszechnianie piękna języka i literatury oraz promowanie młodych utalentowanych miłośników poezji.

Organizator

Organizatorem i realizatorem eliminacji wojewódzkich był Regionalny Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Opis

Eliminacje konkursu odbyły się na poziomie środowiskowym, miejskim, miejsko-gminnym, rejonowym oraz wojewódzkim. Poszczególne eliminacje połączone były ze spotkaniami metodycznymi dla instruktorów, nauczycieli oraz młodzieży uczestniczącej w konkursie. Do przeglądu wojewódzkiego zakwalifikowano 31 osób.

Jury

Laureaci

  • W kategorii Turniej Recytatorski – Marta Radziwonik z Kętrzyna, Mariusz Balik z Kętrzyna, Marek Ciunel z Kętrzyna
  • W kategorii Turniej Poezji Śpiewanej – Wioletta Bagińska z Mrągowa
  • W kategorii Turniej Teatru Jednego Aktora – Igor Zalewski z Kętrzyna
  • W kategorii Turniej „Wywiedzione ze słowa” – Leszek Lewalski z Iławy

Bibliografia

  1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1994, sygn. 8/208.