Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Olsztynie 1984

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Dwudziesta dziewiąta edycja wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Olsztynie zorganizowana w dniach 16-18 marca 1984 r.

Cel

Celem konkursu było podnoszenie poziomu kultury słowa, propagowanie polskiej klasyki literackiej, upowszechnianie piękna języka i literatury oraz promowanie młodych utalentowanych miłośników poezji.

Organizator

Organizatorem i realizatorem eliminacji wojewódzkich w Olsztynie był Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie.

Opis

W 1984 r., wzorem lat wcześniejszych, zorganizowano eliminacje środowiskowe, miejskie, miejsko-gminne, rejonowe i wojewódzkie. Poszczególne eliminacje połączone były ze spotkaniami metodycznymi dla instruktorów, nauczycieli oraz młodzieży uczestniczącej w konkursie. Eliminacje rejonowe zorganizowano w okresie 18 lutego - 1 marca 1984 r. w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Kętrzynie, Ostródzie, Szczytnie. Ogółem wystąpiło ok. 1600 osób w kategorii recytatorskiej i 14 śpiewających poezję. Do przeglądu wojewódzkiego zakwalifikowano 25 recytatorów oraz 9 osób śpiewających. W trakcie przeglądu odbyły się imprezy towarzyszące:

  • recital Anny Rejman i Krystyny Świąteckiej
  • spektakl teatralny „Włosy błazna” H. Kajzara w reżyserii Andrzeja Fabisiaka

Jury

Uczestników oceniał Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Zdzisława Dąbrowskiego z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Białymstoku

Laureaci

Do eliminacji międzywojewódzkich zakwalifikowano:

  • W kategorii Turnieju Poezji Śpiewanej – Ewa Boczek z Lubawy, Ewa Ługarska z Olsztyna
  • W kategorii Turniej Recytatorski – Piotra Szynan z Lidzbarka Warmińskiego, Joanna Wróbel z Iławy, Andrzej Gasperowicz z Barcian
  • Srebrna Odznaka Recytatora - Ewa Boczek i Miłosław Zygmuntowicz

Bibliografia

  • Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie. Archiwum Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, 1984, sygn. 6/77.