Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Konkurs literacki dla miłośników poezji, organizowany od 2005 r.

Organizatorzy

Patronat

  • Burmistrz Orzysza
  • Dwumiesięcznik Literacki „Topos”

Opis

Konkurs otwarty dla wszystkich chętnych niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przysłanie zestawu trzech wierszy. Wiersze nie mogły być publikowane w innych wydawnictwach ani nagradzane na innych konkursach. Zgłoszone wiersze ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej Gali Poezji i Muzyki organizowanej w Orzyszu lub Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Imprezę uświetniają zaproszeni goście z recitalem lub spektaklem teatralnym.

Edycje

Zobacz też

  • [1] Strona internetowa Muzeum Michała Kajki