Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa ...Czy to jest kochanie? w Elblągu

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Źródło: zbiory WBP w Olsztynie

Konkurs recytacji, piosenki aktorskiej i małych form teatralnych organizowany od 1997 r.

Organizator

Opis

Pomysłodawczynią festiwalu była Bożena Sielewicz. Organizatorem pierwszych edycji konkursu były: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Elblągu oraz Kuratorium Oświaty w Elblągu.
Festiwal ma formę konkursu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, studentów i dorosłych, którzy startują w trzech kategoriach: recytacji, poezji śpiewanej, teatru jednego aktora. Uczestnicy prezentują teksty o tematyce miłosnej.
Cele:

  • popularyzacja sztuki recytatorskiej, teatralnej i śpiewania poezji
  • popularyzacja literatury polskiej i światowej
  • doskonalenie sztuki żywego słowa i kultury muzycznej
  • rozwijanie wyobraźni twórczej w kierunku poszukiwań różnorodnych rozwiązań artystycznych, w tym pozasłownych form wyrazu scenicznego
  • stworzenie możliwości zaprezentowania swoich propozycji oraz możliwości konfrontacji z publicznością i specjalistami z dziedziny teatru, sztuki żywego słowa i muzyki

Edycje

Zobacz też