Noc Teatralna

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR
Logo imprezy (proj. Katarzyna Zawistowska)

Projekt artystyczno-edukacyjny, impreza młodzieżowa o charakterze kulturotwórczym, od 1991 r. cyklicznie organizowana w Olsztynie.

Cele

 • wyszukiwanie i promowanie młodych talentów zajmujących się twórczością „w dziedzinie kultury wysokiej”
 • umożliwianie debiutów powyższym
 • aktywne uczestnictwo młodzieży poprzez samorealizację
 • terapia przez sztukę oraz przez słowo
 • popularyzacja dbałości o kulturę słowa i czystość mowy polskiej
 • likwidowanie barier pokoleniowych w komunikowaniu się (teatr i słowo jako medium komunikacji społecznej)
 • odrodzenie młodzieżowego ruchu społecznego
Krystyna Spikert podczas VII Nocy Teatralnej
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Charakterystyka

Impreza organizowana była ze średnią częstotliwością co dwa, trzy miesiące. Swoim zasięgiem obejmowała Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie oraz teren Polski. „Noc Teatralna” umożliwiała debiuty młodym autorom i aktorom, aczkolwiek z założenia projekt miał prezentować i promować kulturę wysoką. Zapraszani byli szczególnie uzdolnieni amatorzy, działający przede wszystkim poza strukturami instytucji kultury, zajmujący się rozmaitymi dziedzinami twórczości. Na zamówienie autorki i realizatorki (od początku była nią Krystyna Spikert) w amatorskich grupach teatralnych powstawały programy artystyczne, prezentowane potem w trakcie imprezy przed publicznością. W opisany sposób młodzież sama – bez udziału instruktorów – realizowała swoje zainteresowania twórcze. Na scenie przez 10 lat istnienia zaprezentowało się ok. 450 tzw. podmiotów wykonawczych, czyli ok. 1200 młodych artystów [1]. Na scenie prezentowali się również zaproszeni profesjonaliści (aktorzy, poeci, pisarze, osoby śpiewające). Ze względu na częstotliwość oraz ideę rozrywkowo-edukacyjną impreza miała stałą publiczność w liczbie ok. 20/30 osób mieszkających w Olsztynie i poza nim (inicjatorka projektu prowadziła bank informacji związany z imprezami).
Rezultatem olsztyńskich Nocy Teatralnych było stopniowe pojawienie się w całym województwie warmińsko-mazurskim podobnych spotkań, związanych z amatorską teatralną twórczością artystyczną.

1999 r.
Źródło: Ze zbiorów WBP w Olsztynie

Organizacja

Impreza organizowana była w siedzibie Pantomimy Olsztyńskiej, zawsze w godzinach nocnych (godz. 21.00-5.00/6.00) przy współudziale wolontariuszy (licealistów oraz studentów, kształcących się w Olsztynie i województwie, oraz uczących się na terenie całej Polski). W trakcie imprezy młodzież zajmowała się także konferansjerką, szeroko rozumianą obsługą (sprzedażą biletów, sprzątaniem, pilnowaniem porządku, obsługą bufetu). Każdej edycji Nocy Teatralnej towarzyszył kolejny numer jednodniówki pn. „Pierwsze Piętro”. Zazwyczaj po oficjalnym zamknięciu każdej z edycji rozpoczynała się część nieoficjalna: wspólny śpiew i dyskusje.

W roku 2013, 2014, 2015 oraz w 2018 Teatr Kloszart zorganizował Noce Teatralne im. Krystyny Spikert.

Nagrody i wyróżnienia

W 1998 r. impreza otrzymała nagrodę w kategorii „Wydarzenie roku 1997” w konkursie „Bliżej Teatru – Teatr ‘97”, organizowanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie. Na temat projektu i jego poszczególnych edycji powstała praca magisterska na Wydziale Wiedzy o Teatrze przy Akademii Teatralnej w Warszawie, natomiast w 1995 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu realizatorka projektu obroniła pracę magisterską, której większa część była poświęcona tematowi „Noc Teatralna”.

Edycje

Bibliografia

 1. Ciesielski, Daniel: Noc dla odważnych / Daniel Ciesielski // „Gazeta Olsztyńska”. - 1996, nr 239, s. 4.
 2. Ciesielski, Daniel: Noc Teatralna : całonocne wędrowanie / Daniel Ciesielski // „Olsztyński Informator Kulturalny”. - 1997, nr 2, s. 14.
 3. EJ: Wyjdźcie w nocy, zobaczcie teatr / EJ // „Gazeta Wyborcza”. - 2005, nr 274, dod. „Olsztyn”, s. 2.
 4. Spikert, Krystyna: Jubileusz Nocy Teatralnych / Krystyna Spikert // „Olsztyński Informator Kulturalny”. - 1996, nr 6, s. 14-17.

Przypisy

 1. Wg danych z archiwum Krystyny Spikert.