Nagroda Warmii i Mazur 1981

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Dziesiąta edycja Nagrody „Warmii i Mazur”, przyznana w maju 1981 r. w Olsztynie.

Organizator

Opis

Wręczenie Nagród odbyło się 18 maja 1981 r. o godz. 17.00 podczas oficjalnej gali w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki przy ul. 1-go Maja w Olsztynie. W części inauguracyjnej spotkania Bohdan Dzitko – zastępca redaktora naczelnego pisma „Warmia i Mazury” oraz prezes olsztyńskiego Związku Literatów Polskich przedstawił laureatów. Nagrody wyróżnionym wręczył Tadeusz Willan – redaktor naczelny „Warmii i Mazur”. Laureaci otrzymali wazony ceramiczne z pracowni regionalnego artysty Józefa Borysa. W spotkaniu, ze względu na zobowiązania aktorskie, nie uczestniczyła Maria Chwalibóg. Równocześnie odbyło się pożegnanie odchodzącego na emeryturę Józefa Potoły – dziennikarza m.in. „Głosu Olsztyńskiego” i „Warmii i Mazur”. Uroczystość zakończyła sesja spotkań z pisarzami, m.in. Hanna Krall, Tadeuszem Chróścielewskim i Sokratem Janowiczem, który przybliżył zebranym zagadnienie wpływu kultury polskiej na kulturę białoruską.

Laureaci

Bibliografia

  1. (ZB): 'Laureaci nagród miesięcznika „Warmia i Mazury” / (ZB) // „Gazeta Olsztyńska”. - 1981, nr 100, s. 1.
  2. Dzitko, Bohdan: Nagrody „Warmii i Mazur” / Bohdan Dzitko // „Gazeta Olsztyńska”. – 1981, nr 98, s. 3; Toż: „Warmia i Mazury”. – 1981, nr 5, s. 17.