Nagroda Warmii i Mazur 1978

Z LEKSYKON KULTURY WARMII I MAZUR

Siódma edycja Nagrody „Warmii i Mazur”, przyznana w maju 1978 r. w Olsztynie.

Organizator

Ze względu na włączenie gali wręczenia nagrody do Święta Miesięcznika „Warmia i Mazury” do organizacji włączyły się:

Opis

Uroczystość wręczenia Nagród została zorganizowana w ramach trzydniowego Święta Miesięcznika Kulturalnego „Warmia i Mazury”. Uroczystości odbywały się w dniach 13-15 maja 1978 r. Święto włączono do oficjalnych obchodów Dni Kultury Książki i Prasy na terenie Warmii i Mazur. Celem jaki przyświecał organizatorom było umocnienie kontaktów redakcji z czytelnikami pisma oraz zapoznanie odbiorców periodyku z jego programem wydawniczym. W pierwszym dniu obchodów w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Olsztynie odbył się wernisaż grafiki prasowej Tadeusza Burniewicza oraz spotkanie autorskie z pisarzami młodego pokolenia ze środowisk: olsztyńskiego, toruńskiego, łomżyńskiego, ostrołęckiego i białostockiego. 14 maja 1978 r. w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie otwarto wystawę grafiki Krystyny Szalewskiej. Odbyła się również gala wręczenia nagród, którą uświetnił spektakl pt. „Galatea” w wykonaniu Olsztyńskiej Pantomimy. W imieniu tego zespołowego laureata nagrodę odebrał Bohdan Głuszczak. W tym samym dniu w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Olsztynie zorganizowano spotkanie z pozostałymi laureatami nagrody, nazajutrz natomiast z kierownictwem redakcji pisma „Warmia i Mazury”.

Laureaci

Nagrody za twórczość artystyczną związaną z regionem Warmii i Mazur otrzymali:

Bibliografia

  1. Nasi laureaci // „Warmia i Mazury”. – 1978, nr 5, s. 12.
  2. (te): Laureaci Nagrody „Warmii i Mazur” / (te) // „Słowo Powszechne”. – 1978, nr 125, dod. „Słowo na Warmii i Mazurach”, nr 21, s. 11.
  3. Tegoroczni laureaci // „Gazeta Olsztyńska”. – 1978, nr 109, s. 3.